Brīvības iela 24.04.2019.

Izsoles rezultāti

Zemes gabala pie Ogres upes (Ziedu iela 4, Ogre) 50 kv.m. platībā nomas tiesību izsoles rezultāti

2021. gada 9.aprīlī notikušās rakstiskās izsoles rezultātā Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziedu iela 4, Ogre, Ogres novads, kadastra numurs 7401 001 0690, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 001 0672 daļu 50 m2 platībā vasaras sezonā (no maija līdz septembrim) ūdens transporta līdzekļu (koka atpūtas laivu) novietošanai, nomas tiesības ir ieguvusi juridiska persona.

Lasīt vairāk

Nedzīvojamās telpas Ogresgala Tautas namā nomas tiesību izsoles rezultāti

2021.gada 9.aprīlī notikušās rakstiskās izsoles rezultātā par nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 11,8 m(telpas kadastra apzīmējums 74800040872001010) nomu Ogresgala Tautas namā, Bumbieru  ielā 9, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads (būves kadastra apzīmējums 74800040872001), nomas tiesības ir ieguvusi juridiska persona.


Lasīt vairāk

Nedzīvojamās telpas ”Skolas katlu māja”, Madlienas pagasts, Ogres novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

2020. gada 8. decembrī notikušās rakstiskās izsoles rezultātā par nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 454,50 m2 nomu ”Skolas katlu māja”, Madlienas pagasts, Ogres nov. (kadastra numuru 7468 001 0195,kadastra apzīmējumi 7468 001 0195 007, 7468 001 0195 008,7468 001 0195 009 ), nomas tiesības ir ieguvusi juridiska persona.

09.12.2020 08:27

Nedzīvojamās telpas ”Suntažu sanatorijas internātskola”, Suntažu pagasts, Ogres novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

2020. gada 8. decembrī notikušās rakstiskās izsoles rezultātā par nedzīvojamās  telpas Nr.2 ar kopējo platību 12,80 m2 nomu ”Suntažu sanatorijas internātskola”, Suntažu pagasts, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7488 003 0622 002 ), nomas tiesības ir ieguvusi juridiska persona.

09.12.2020 08:26

Nedzīvojamās telpas ”Suntažu sanatorijas internātskola”, Suntažu pagasts, Ogres novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

2020. gada 8. decembrī notikušās rakstiskās izsoles rezultātā par nedzīvojamās telpas Nr.1 ar kopējo platību 12,50 m2 nomu  ”Suntažu sanatorijas internātskola”, Suntažu pagasts, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7488 003 0622 002 ), nomas tiesības ir ieguvusi fiziska persona.

09.12.2020 08:17

Nedzīvojamās telpas ”Gundegas”, Suntažu pagasts, Ogres novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

2020. gada 8. decembrī notikušās rakstiskās izsoles rezultātā par nedzīvojamās  telpas  Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 ar kopējo platību 62,20 m2 nomu ”Gundegas”, Suntažu pagasts, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7488 003 0622 004 ), nomas tiesības ir ieguvusi juridiska persona.

09.12.2020 08:14

Nedzīvojamās telpas Ozolu ielā 3, Lauberes pagasts, nomas tiesības izsoles rezultāti

2020. gada 13. novembrī notikušās rakstiskās izsoles rezultātā par nedzīvojamo telpu Nr. 27 ar kopējo platību 11,50 m2 nomu Ozolu iela 3, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres nov. (kadastra numurs 7460 001 0227 ), nomas tiesības ir ieguvusi fiziska persona.

13.11.2020 13:03

Nedzīvojamo telpu “Pagastmājā” Madlienas pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti

2020. gada 6. augustā notikušās rakstiskās izsoles rezultātā Par nedzīvojamo telpu Nr. 31 ar kopējo platību 14,0 m2 nomu „Pagastmājā”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 74680010291001), nomas tiesības ir ieguvusi fiziska persona.

07.08.2020 10:26

Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala Suntažu pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti

2020.gada 11.jūnijā notikušās rakstiskās izsoles rezultātā neapbūvēta pašvaldības zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0541,Suntažu pag., Ogres nov., platība 0.24 ha  un 4.32 ha nomas tiesības ir ieguvusi fiziska persona.

12.06.2020 10:29

Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala Suntažu pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti

2020. gada 11. jūnijā notikušās rakstiskās izsoles rezultātā neapbūvēta pašvaldības zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0647,Suntažu pag., Ogres nov., platība 0.24 ha , nomas tiesības ir ieguvusi fiziska persona.

12.06.2020 10:29

Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala Krapes pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti

2020. gada 11.jūnijā notikušās rakstiskās izsoles rezultātā neapbūvēta pašvaldības zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7452 005 0252, Krapes pag., Ogres nov., Kalna Nīgales,platība7,6 ha, nomas tiesības ir ieguvusi fiziska persona.

12.06.2020 10:24

Nedzīvojamo telpu Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultāti

2020.gada 14.maijā notikušās rakstiskās izsoles rezultātā nedzīvojamās telpas Nr.1 ar platību 15,8m2, Nr.2 ar platību 1,6m2, Nr.3 ar platību 7,9m2 (telpu kadastra apzīmējums 74800040872001003) telpu kopējā platība 25,3m², kas atrodas Bumbieru ielā 9, Ogresgala pag., Ogres nov., nomas tiesības ir ieguvusi juridiska persona. 

18.05.2020 08:55

Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala Mazozolu pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala “Mazriekstiņi”, Mazozolu pagastā nomas tiesības uz 10 gadiem 2020.gada 23.janvārī notikušās rakstiskas izsoles rezultātā ieguva fiziska persona.

27.01.2020 15:26

Nedzīvojamo telpu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, nomas tiesību izsoles rezultāti

Nedzīvojamo telpu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, nomas tiesību izsole 2020.gada 23.janvārī nenotika.

27.01.2020 15:22

Nedzīvojamo telpu “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoles rezultāti

2019.gada 14.novembrī notikušās rakstiskās izsoles rezultātā nedzīvojamo telpu Nr.29 un Nr.30 ar kopējo platību 15 m², kas atrodas nekustamajā īpašumā “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesības uz 5 gadiem ieguvusi fiziska persona.

14.11.2019 17:18

Informē VAS “Privatizācijas aģentūra”

VAS “Privatizācijas aģentūra” informē, ka ir apstiprināti nekustamā īpašuma “Ziedi”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.74880040008, privatizācijas noteikumi. Lasīt vairāk

06.11.2018 17:35

Nomas objekta Akmeņu ielā 74, Ogrē nomas tiesības izsoles rezultāti

Mutiskas izsoles rezultātā nomas objekta Akmeņu ielā 74, Ogrē, nomas tiesības ieguvusi SIA “Quality Jobs”, reģ.Nr. 40103933686.

17.08.2018 14:17

Īpašuma „Zālītes” Madlienas pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti

Rakstiskās izsoles rezultātā īpašuma „Zālītes”, Madlienas pag., Ogres nov. nedzīvojamās telpas Nr.9 nomas tiesības uz 5 gadiem ieguvusi fiziska persona. Lasīt vairāk

23.07.2018 16:23

Nedzīvojamo telpas nomas tiesības izsoles rezultāti nekustamajā īpašumā Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres nov.

Rakstiskās izsoles rezultātā nedzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platību 16,3 m2, kas atrodas Ogresgala Tautas nama ēkā, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 74800040872001) nomas tiesības uz 5 gadiem ieguvusi Linda Zvirbule.

27.04.2018 11:12
1 .. 2 .. 3 ..

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
12
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?