Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 15.10.2015.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.10.2015 11:07

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2015.gada 15.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
1.      Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2015.gada novembrī. Ziņo A.Mangulis
2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Valentīnai Dubovskai. Ziņo A.Mangulis
2.2.   Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga
2.3.   Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību Slimnīcas iela 5, Ogre, Ogres nov., un Slimnīcas iela 3, Ogre, Ogres nov., sadalīšanu. Ziņo U.Apinis
2.4.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 78, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
2.5.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 141, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
2.6.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 58, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
2.7.   Par zemes vienības „Ranka” 17, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
2.8.   Par zemes vienību “Garāža Nr.51; 60; 61”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Dementjevs
2.9.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību, Mazozolu pag., Ogres nov., un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo A.Dementjevs
2.10.  Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Mazozolu pag., Ogres nov. Ziņo A.Dementjevs
2.11.  Par zemes vienības “Kraujas”, Mazozolu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Dementjevs
2.12.  Par zemes vienības “Bujāni”, Mazozolu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Dementjevs
2.13. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Dementjevs
2.14. Par zemes vienību  Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Dementjevs
2.15. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Dementjevs
2.16. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Lejēni”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Dementjevs
2.17. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Dementjevs
2.18. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Dementjevs
2.19.  Par nekustamā īpašuma „Dzilnas -2” Krapē,  Krapes pagastā, Ogres novadā,   nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Dementjevs
2.20.  Par zemes vienību “Krapes pienotava”, Krapes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Dementjevs
2.21.  Par zemes vienību “Bajāri -1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Dementjevs
2.22.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Selgas”, Suntažu pag., Ogres no. Ziņo A.Ronis
2.23.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Rudzupuķes”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis
2.24.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Lakstīgalas”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis
2.25.  Par zemes vienības „Groziņi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis
2.26. Par zemes vienības ,,Tīreļi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
2.27. Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Ferma Jurbalši”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
2.28. Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz  zemes vienībām „Alejas”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
2.29. Par lūgumu nodot lietošanā valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) ceļa zemes nodalījuma joslas daļu Ogre – Ciemupe km 39.05 – 41.00. Ziņo K.Klucis
2.30. Par izmaiņām nodibinājuma „Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” valdes sastāvā. Ziņo A.Lastiņa
2.31. Par lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, un saistošo noteikumu Nr.15/2015 “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu. Ziņo U.Apinis
 
3.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 31.augusta ārkārtas sēdes lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ”Labs nams” izveidošanu”. Ziņo A.Briedis
 
4.      Finanšu komitejas jautājumi.
4.1.  Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
4.1.1.  Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta korekcijas
4.1.2.  Ogres novada 2015.gada iestāžu koriģētās tāmes
4.1.3.  p/a „Ogres namsaimnieks” 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.4.  p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.5.  p/a “Rosme” 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.6.  Krapes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.7.  Ķeipenes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.8.  Lauberes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.9.  Madlienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
4.1.12. Ogres novada pašvaldības 2015.gada specbudžeta korekcijas
4.2.   Par brīvpusdienu piešķiršanu.Ziņo A.Ormane
 
5.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
5.1.   Par grozījumiem Ogres Valsts ģimnāzijas nolikumā. Ziņo V.Āboltiņa
5.2.   Par grozījumiem Ogres sākumskolas nolikumā. Ziņo V.Āboltiņa
5.3.   Par grozījumiem Jaunogres vidusskolas nolikumā. Ziņo V.Āboltiņa
5.4.   Par grozījumiem Ogres novada domes 23.05.2013. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas nolikumā Ziņo A.Lastiņa
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
 
 
 
Domes priekšsēdētājs              A.Mangulis
                       

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?