Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 20.08.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.08.2015 10:34

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2015. gada 20. augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par konkursu “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2015” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo N.Sapožņikovs
1.2.   Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Piekalnes iela 17, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.9, 29.§). Ziņo U.Apinis
1.3.   Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja iela 20A, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.9, 21.§). Ziņo U.Apinis
1.4.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 15.07.2010. lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§). Ziņo U.Apinis
1.5.   Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Ciemupes ciemā Ogresgala pagastā Ogres novadā. Ziņo U.Apinis
1.6.   Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7.   Par fiziskas personas iesniegumiem par morālā kaitējuma atlīdzinājumu. Ziņo A.Lastiņa
1.8.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Lēdmanes iela 12, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa
1.9.   Par zemes vienības Strēlnieku prospekts, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai Ziņo A.Lastiņa
1.10. Par zemes vienības “Kooperators 26, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.11. Par zemes vienības “Ranka” 114, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.12. Par zemes vienību “Ziediņi”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.13. Par zemes vienību “Almas”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.14. Par zemes vienību “Baltavas stacija”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.15. Par zemes vienību “Jaun-Klaucēni”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.16. Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Mazozolu pagastam. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām “Viesturi”, “Gaitnieki”, “Auzāni”, “Žagariņi”, “Jaunklaucēni 1”, Rīgas iela 4, “Līčupes 1”, Mazozolu pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību “Tornis”, Mazozolu pag., Ogres nov. un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību “Bujāni”, Mazozolu pag., Ogres nov., Ziņo Dz.Žvīgurs
1.20. Par zemes vienību “Lekši - 2”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo I.Sandore
1.21.  Par zemes vienību “Lekši 3”, Krapes pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo I.Sandore
1.22. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kadastra Nr. 7452 004 0200 un 7452 004 0168 Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Sandore
1.23. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kadastra Nr. 7452 004 0107 Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.24.  Par zemes vienību “Kalna Nīgales”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore
1.25.  Par zemes vienību “Dzintari 11”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore
1.26. Par zemes vienības “Lakstīgalas 1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore
1.27.  Par zemes vienību “Rūtas”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore
1.28. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Paleps pulksten 10.20
1.29. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Paleps
1.30. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo J.Paleps
1.31. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienībām ,,Tīreļi”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo J.Paleps
1.32. Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa atbildības izvērtēšanu.
 
2.       Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma “Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo O.Atslēdziņš
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par telpu nomas maksu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Ogres 1.vidusskolā.  Ziņo E.Kancāns
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Ziņo J.Paleps
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova
4.2.   Par Ilzes Zvirgzdiņas iecelšanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” vadītājas amatā. Ziņo S.Grunte
4.3.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu fiziskai personai. Ziņo R.Javoišs
 
Sēdes slēgtā daļa:
4.4.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Auziņa
4.5.   Par materiālu palīdzību fiziskai personai. Ziņo M.Volkova
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos  E.Helmanis                                                                             

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?