Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.07.2015 15:00

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2015.gada 16.jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs.
1.2.   Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 24.07.2015. Ziņo P.Dimants.
1.3.   Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 01.08.2015. Ziņo P.Dimants.
1.4.   Par grozījumiem 2015.gada 18.jūnija lēmumā “Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim” (protokols Nr.9; 22.§). Ziņo A.Pūga.
1.5.   Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Zagrebu (Horvātijā). Ziņo A.Pūga.
1.6.   Par zemes vienības „Ranka” 42, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa.
1.7.   Par zemes vienības „Pauļuki” 22, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa.
1.8.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Krustiņi”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Misters.
1.9.   Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu. Ziņo L.Zīliņa.
1.10. Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 6, Ogre, Ogres nov., nojaukšanu. Ziņo A.Lastiņa
 
2.       Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu. Ziņo A.Briedis.
2.2.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Autoostā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš
2.3.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš.
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
3.2. Par Ogres novada 2014.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2014.gada bilances apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane.
3.3. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2014. gada publisko pārskatu. Ziņo S.Velberga
3.4.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2014.gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo S.Velberga
3.5. Par Ogres novada pašvaldības projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciema  lauksaimniecības zemēs” īstenošanu un līdzfinansējumu. Ziņo L.Zīliņa
3.6.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības ”MOTOSKI’’ sportistiem dalībai Eiropas turnīrā “Millennium Series” Lielbritānijā, Londonā 02.- 04.07.2015. Ziņo Dz.Žindiga
3.7.  Par izmaiņām Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu cenrādī. Ziņo I.Ruskule
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.  Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem. Ziņo E.Helmanis.
4.2. Par Valentīnas Dubovskas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” vadītājas amata. Ziņo A.Pūga
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs             A.Mangulis

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?