Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 09.07.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

07.07.2015 16:11

 

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2015. gada 9. jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.  Par Ogres novada pašvaldības 2014. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.10.
1.2.  Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 01.08.2015. Ziņo P.Dimants pulksten 9.15.
1.3. Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 24.07.2015. Ziņo P.Dimants pulksten 9.25.
1.4. Par grozījumiem 2015. gada 18. jūnija lēmumā “Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim” (protokols Nr.9; 22.§). Ziņo A.Pūga pulksten 9.35.
1.5. Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Zagrebu (Horvātijā). Ziņo A.Pūga pulksten 9.40.
1.6. Par zemes vienības „Ranka” 42, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.45.
1.7. Par zemes vienības „Pauļuki” 22, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.45.
1.8. Par projekta „Dabas un izziņu parka „Latvijas pagastu ozolu birzs” izveide” realizācijas uzsākšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.50.
1.9. Par nedzīvojamo telpu nomu „Autoostā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.55.
1.10. Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.00.
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Krustiņi”, Lauberes pag., Ogres novadā iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 10.05.
1.12. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu. Ziņo L.Zīliņa pulksten 10.10.
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs  A.Ceplītis

 

 

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2015. gada 9. jūlijā pulksten 10.15
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr. ____/2015 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu. Ziņo A.Briedis pulksten 10.15.
  
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2015. gada 9. jūlijā pulksten 10.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.25.
3.2. Par 2014. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības  konsolidētās 2014. gada bilances apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.35
3.3. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2014. gada publisko pārskatu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.45.
3.4. Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2014. gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo S.Velberga pulksten 10.55.
3.5. Par Ogres novada pašvaldības projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciema  lauksaimniecības zemēs” īstenošanu un līdzfinansējumu. Ziņo L.Zīliņa pulksten  11.05.
3.6.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības ”MOTOSKI’’ sportistiem dalībai Eiropas turnīrā “Millennium Series” Lielbritānijā, Londonā 02.- 04.07.2015. Ziņo Dz.Žindiga pulksten 11.10.
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs  A.Mangulis
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2015. gada 9. jūlijā pulksten 11.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.  Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem. Ziņo E.Helmanis pulksten 11.20.
4.2.  Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Ruskule pulksten 11.30.
4.3. Par Valentīnas Dubovskas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” vadītājas amata. Ziņo A.Pūga pulksten 11.40.
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

 

Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš
 
 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?