Brīvības iela 24.04.2019.

Suntažu vidusskola uz salidojumu gaida nākamgad

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.06.2020 14:54

Visu mācību gadu Suntažu vidusskola intensīvi gatavojās šogad maijā paredzētajam salidojumam “Skolai pilī 100”, kas pulcētu ap 700 bijušo absolventu un skolas darbinieku, taču COVID – 19 uzliesmojuma dēļ šis pasākums tomēr notikt nevarēja. Par laimi, salidojums būs – tas pārcelts uz 2021. gada maiju, kad skola pilī svinēs 101. pastāvēšanas gadu. Suntažu vidusskolas direktors Mārtiņš Leja stāsta, ka šo gadu veltīs pils ēkas un apkārtnes labiekārtošanai, kā arī turpinās darbu pie pasākuma plānošanas.

 

Interese par salidojumu vienmēr ir liela

“Kad valstī izziņoja ierobežojumus saistībā ar ieceļošanu un izceļošanu no valsts, mums bija skaidrs, ka salidojums šogad ir jāatceļ,” stāsta direktors. Liela daļa skolas absolventu dzīvo ārzemēs, viņiem būtu liegta iespēja ierasties uz pasākumu. Arī citu noteikto ierobežojumu dēļ pasākums notikt nevarētu. “Interese par salidojumu vienmēr ir liela. Ģimeniskā sajūta, ko īpaši var izjust tieši lauku skolās, vienmēr uzrunā un aicina atgriezties skolas solā,” uzsver Leja.
 
Darbs pie salidojuma organizēšanas sākts pērn septembrī; izveidota darba grupa, lai sadalītu pienākumus, plānotu finansiālās un mākslinieciskās iespējas, strādātu pie pasākuma scenārija izveides. ”Skolas projekta “Mana ģimene paaudžu paaudzēs Suntažu vidusskolā” ietvaros, mēģinājām apzināt, cik daudz paaudzes šajos 100 gados mācījušās Suntažu vidusskolā,” stāsta direktors.
 
Gatavojoties pasākumam, tika atjaunoti skolas reprezentatīvie materiāli – bukleti, suvenīri, pildspalvas. Tāpat turpinās darbs pie materiālu veidošanas; tiks izdota 3. daļa grāmatai par skolas vēsturi, tiek krātas bildes, veidoti apraksti par katru mācību gadu. Pirmās divas grāmatas daļas jau izvietotas arī skolas muzejā kā paliekošs un vērtīgs mantojums jaunajām paaudzēm. Skolai vēstures liecības ir ļoti liela vērtība jau paaudzēs; skolas muzejā atrodami karogi, skolas formas, pasākumu apraksti, vimpeļi, grāmatas u.c. seni materiāli.
 
Tā kā pasākums ir pārcelts, šobrīd intensīvi notiek darbi pilī- atjaunots viens pils tornis, kurš ir paredzēts apskatei, taču ilgu laiku bijis neremontēts. Arī pils pagrabs tiek atjaunots; tas tiek dēvēts par māksliniecisko stāvu, tur atrodas mākslas studija pieaugušajiem un Ogres Mākslas skolas Suntažu filiāle. Pagrabā plānots veidot izstādes, tāpēc būtiski, lai telpa būtu atbilstoša un vizuāli pievilcīga.
 
Saimniecība ir liela
M. Leja atbild ne vien par darbu Suntažu vidusskolā, bet arī divām pirmsskolas grupām, kas izvietotas Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra telpās, kā arī par Lauberes filiāli, kurā ir pirmsskolas grupas un sākumskola. Kā saka M. Leja, izglītība tiek nodrošināta no pusotra gada vecuma līdz pat 12. klasei. Papildus direktora darbam Leja vada arī sporta stundas - vienai pamatskolas klasei Suntažos, kā arī sākumskolas klasēm Lauberē.
Kopā ar pirmsskolas grupām un filiāli Lauberē Suntažu vidusskolā ir vairāk nekā 300 izglītojamo, no tiem mazliet vairāk nekā 100 ir pirmsskolas vecumā. 5- 6 gadīgie bērni mācās pils telpās, lai iepazītu skolu un, uzsākot mācības 1. klasē, jau ierastajā vidē  justos droši. Skola nodrošina arī transportu, bērni brauc no Lauberes, Sidgundas un Juglas.
 
Lauberes filiālē pieaudzis bērnu skaits pirmsskolā – tur izveidotas pat divas grupas, taču sākumskolā bērnu skaits ir minimāls - līdz 10. Lauberes pagastā dzīvojošajiem skolēniem ir nodrošināts transports gan uz Suntažiem, gan uz Madlienu.
 
Kopējā saimniecība tiešām ir liela, direktors pateicas komandai, īpaši direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumus, kas palīdz visu uzturēt kārtībā.  
 
Apņēmīgi audzēkņi
Pēc pamatskolas beigšanas skolēniem ir izvēle turpināt mācības turpat Suntažu vidusskolā vai stāties citur. Lai gan vienmēr būs audzēkņi, kas izlems doties tālāk, direktors ir gandarīts, ka daļa bērnu iestājas Rīgas Valsts 2., 3. ģimnāzijā, Siguldas ģimnāzijā, tehnikumos. Tas nozīmē, ka audzēkņi ir apņēmīgi un labi sagatavoti.
 
Savukārt par vidusskolas posmu runājot, M. Leja ir lepns, ka 95% skolēnu pēc vidusskolas absolvēšanas iestājas augstskolās. Suntažu vidusskolā katram bērnam ir iespēja nodrošināt individuālu pieeju, klases nav pārpildītas, tāpēc arī katrs skolēns maksimāli var saņemt nepieciešamo palīdzību; to parāda arī labie rezultāti eksāmenos, sudraba un zelta liecības, ko izsniedz mācību gada beigās. Direktors ir pārliecināts, ka Suntažu vidusskolas audzēkņi ir konkurētspējīgi un sagatavoti tikpat kvalitatīvi kā jebkuras citas skolas audzēkņi. Lai gan skola nodrošina labu zināšanu bāzi, pedagogi ir spēcīgi un ļoti ieinteresēti, daudz ir atkarīgs no paša bērna, viņa motivācijas. 
 
Perspektīva Suntažos
Leja uzskata Suntažus kā perspektīvu pagastu, jāsakārto tikai infrastruktūra, lai būtu interese šeit dzīvot. Viņš cer, ka arvien vairāk ģimenes ar bērniem pārcelsies uz Suntažiem. Jau vairāku gadu garumā ir bažas par vidusskolas klašu pastāvēšanu, jo bērnu skaits sarūk, tomēr direktors neatmet cerības, ir motivēts un redz iespēju attīstībai.
 
Suntažu vidusskolas piedāvājums ir gana plašs un mūsdienīgs; šeit ir labs materiālais nodrošinājums mācību darbam, gan mākslas skolas, gan mūzikas skolas filiāles, plašs interešu izglītības programmu klāsts. Tā ir iespēja apgūt mūsdienīgu izglītību kultūrvēsturiskā vidē. Suntažu pils ir ne tikai skolas un pagasta lepnums, bet arī viens no ievērojamākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem Ogres novadā.
 
Aktīvi piedalās projektos
Suntažu vidusskola aktīvi piedalās dažādos projektos, piemēram, Eiropas Sociālā fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Skolā ir karjeras konsultants: bērniem no 1. – 12. klasei ir iespēja izzināt sevi, iepazīt profesijas integrētā veidā mācību stundās, kā arī atsevišķās karjeras nodarbībās. Piedalāmies projektā “Latvijas skolas soma”, sākumskolas posmā iepazīstot tradicionālos svētkus, vecākās klases labprātāk iepazīstas ar kultūrvēsturisko mantojumu, dodas uz teātra izrādēm, apmeklē muzejpedagoģiskās nodarbības. Skolā pastiprināti apgūst uzņēmējdarbību, iesaistoties skolu uzņēmējdarbības projektā “Esi līderis!”; jau no 7. klases bērni attīsta karjeras vadības prasmes. Turpinot programmu vidusskolā, skolēni apgūst 7 galvenās uzņēmējdarbības pamatjomas. Šogad divas 12. klases meitenes saņems profesionālas pilnveides apliecību par to, ka apgūta uzņēmējdarbība profesionālā līmenī. Šis projekts paredz skolēnu pašvadības prasmju attīstīšanu, jo ir daudz jāmācās pašiem, jāpiedalās pasākumos, konkursos. Skola kopā ar pagasta pārvaldi sedz 90% no dalības izmaksām.
 
Skola regulāri piedalās arī projektā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”; šogad iesniegti vairāki projekti, apstiprināti divi. Tiks izveidota rožu dobe pils pagalmā, kā arī pēc skolotājas iniciatīvas tiks izremontēts angļu valodas kabinets, ievērojot angļu stilu.
 
Ar pašvaldības atbalstu ir iesniegts projekts publisko un privāto partnerattiecību biedrībā „Zied zeme” par sporta infrastruktūras atjaunošanu – tiks izveidots āra basketbola laukums. Vidi uzlabojošos projektus aktīvi īsteno vecāku biedrība.
 
Gatavojas reorganizācijai
2019. gada 21. februārī Ogres novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra (SIRC) pievienošanu Suntažu vidusskolai ar 2020. gada 1. septembri. Jautājot par reorganizācijas procesu, Leja informē, ka šobrīd lielākā neskaidrība ir bērnu skaits pēc internātpamatskolas likvidēšanas . “Ir daļa vecāku, kas aizvien nezina, kuru skolu izvēlēties savam bērnam pēc internātskolas likvidēšanas – palikt Suntažos vai izvēlēties skolu, kas nodrošina internāta pakalpojumus,” stāsta direktors. Vecākiem ir uzdots informēt par savu lēmumu līdz jūnija beigām, lai skolas vadība varētu kvalitatīvi sagatavoties jaunajam mācību gadam. “Ņemot vērā, ka mēs šobrīd nezinām, cik audzēkņu no internātskolas pārnāks uz Suntažu vidusskolu, mēs nevaram saplānot, cik darbinieku (speciālie pedagogi, skolotāju palīgi) būs nepieciešams,” stāsta direktors. Ja bērnu būs daudz, tiks veidota speciālā klase, taču, ja tie būs daži bērni, viņi tiks integrēti citās klasēs ar noteikumu, ka šajā klasē ir nodrošināts vēl viens pedagogs.

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
12
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?