Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes sēdes tiešraides video

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.04.2020 09:00

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 16.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 07.05.2020., domes sēde 14.05.2020.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.        Par Ogres pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Ziņo A.Pūga
1.2.       Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga
1.3.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
1.4.       Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov., apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska
1.5.       Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo R.Vītols
1.6.       Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo V.Ancāns
1.7.       Par Ogres pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežu precizēšanu un Ogresgala notekūdeņu aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska
1.8.       Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumu apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumiem Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.2.       Par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumiem Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”. Ziņo O.Tinkuse
2.3.       Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo S.Zemīte
2.4.       Par valsts nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1A, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 003 0687) un Zvaigžņu ielā 101, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 003 0708) pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo R.Vītols
2.5.       Par piešķirtā finansējuma XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem novirzīšanu pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai. Ziņo A.Ormane
2.6.       Par atkārtotu nedzīvojamo telpu nomas izsoli Ogresgala tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov. Ziņo E.Aupe
2.7.       Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Ogres svarcelšanas klubs”. Ziņo I.Švēde
2.8.       Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2020.gada budžeta ietvaros. Ziņo R.Vītols
2.9.       Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
3.             Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.       Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.____/2020 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir naudas balvas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.             Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2020 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā” precizēšanu. Ziņo R.Vītols
2.             Par dzīvojamās mājas Sūnu iela 3, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
3.             Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” un paskaidrojuma raksta precizēšanu. Ziņo R.Vītols
4.          Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. ____/2020 “Grozījumi nolikumā “Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas nolikums”” pieņemšanu.Ziņo R.Vītols
5.          Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisiju”.Ziņo R.Vītols
6.          Par deleģējumu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam parakstīt līgumu un vienošanos Nr.1 iepirkumam Nr. ONP 2019/68 “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”. Ziņo E.Asars
 
Domes priekšsēdētājs                                                                           E.Helmanis
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski