Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu tiešraide

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

07.05.2020 09:00

 
 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2020.gada 7.maijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·   Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·   Domes sēde 14.05.2020. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju. Ziņo A.Pūga pulksten 9.10
1.2.       Par darba dienas pārcelšanu 2020.gada jūnijā. Ziņo A.Pūga pulksten 9.10
1.3.       Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas         Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.15
1.4.       Par redakcionālajiem precizējumiem Ogres novada pašvaldības 2020.gada 19.marta lēmumā “Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu””Ziņo J.Duboks pulksten 9.20
 
Papildus iekļaujamais jautājums:
  1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā "Par SIA “MS siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā (Meņģeles siltumtrases, Ķeipenes katlu māja un Lauberes katlu māja)". Ziņo E.Asars pulksten 9.25
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            J.Laizāns
 
      
 

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2020.gada 7.maijā pulksten 9.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas 2021. - 2023.gadam apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 9.30
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.35
2.3.   Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 - 2, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.40
2.4.   Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.40
2.5.   Par nekustamā īpašuma „Laši” Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680050068, atsavināšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.45
2.6.   Par nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 16 - 27, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 9.50
2.7.   Par telpu un palīgēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Baltā dūja”. Ziņo M.Volkova pulksten 9.50
2.8.   Par nekustamā īpašuma Grīvas prospektā 11 - 14, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 9.50
2.9.   Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 107, Ogre, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.55
2.10. Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Medņi”, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli. Ziņo I.Sandore pulksten 10.00
2.11. Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Kalna Nīgales”, Krapes pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli. Ziņo I.Sandore pulksten 10.00
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 10.05
2.      Par nekustamā īpašuma Grīvas prospektā 29 - 2, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 10.10
  1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ziņo S.Velberga pulksten 10.15
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2020.gada 7.maijā pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada domes 2013.gada 23.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.20
2.2.       Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.   /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra nolikumā Nr.17/2017 “Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikums” pieņemšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2020.gada 7.maijā pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 M.Siliņš

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski