Izsludina atkārtotu konkursu uz Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatu

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

26.09.2019 11:25

Ogres novada pašvaldība (reģ.Nr.90000024455) izsludina atkārtotu konkursu uz Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatu.

Ogres novada pašvaldība aicina darbā Ogres Valsts ģimnāzijas direktoru, kurš efektīvi plānotu un attīstītu kvalitatīvu izglītības procesu, nodrošinātu sabiedrības izaugsmei aktuālu izglītības programmas īstenošanu, izglītības iestādes resursu efektīvu izmantošanu un drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē. Aicinām darbā direktoru, kuram rūp kvalitatīva izglītība un mūsu jauniešu nākotne, kurš spēj iedvesmot, vadīt, virzīties uz izaugsmi un vēlas mācīties pats un palīdzēt mācīties citiem, gatavs izaicinājumiem un atvērts radošiem risinājumiem.
Prasības pretendentam:
Piedāvājam :
Pieteikšanās:
CV ar norādi uz atsauksmēm, motivētu pieteikuma vēstuli un izglītības iestādes izaugsmes redzējumu kopā ar iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijām, un apliecinājumu (brīvā formā), ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu, sūtīt uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv, vai iesniedzot Ogres novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001 līdz 2019. gada 24.oktobrim.
Tālruņi uzziņām 65071166 vai 65068762 (Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Personālvadības nodaļa) vai 65055382 (Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde “Ogres novada izglītības pārvalde”).
Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 6. oktobrī apstiprināto “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikumu” (protokols Nr.23; 18.§).

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Ogres novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres novada pašvaldība