Panākta vienošanās par elektrotīklu pārbūvi Rūpnieku ielā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

09.09.2019 14:32

Ogres novada pašvaldība ir panākusi vienošanos ar AS “Sadales tīkli” par elektrolīniju Rūpnieku ielā, Ogrē pārbūves līdzfinansēšanu, līdz ar to no 2. septembra ir uzsākti elektrotīklu pārbūves darbi, kā arī var tikt turpināta pašas ielas pārbūve.

Rūpnieku ielas pārbūves darbi tika uzsākti 2018. gada 23. novembrī saskaņā ar 2018. gada 6. novembrī akceptēto būvprojektu “Rūpnieku ielas pārbūve”. Darbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””, ar kuru Ogres novada pašvaldība 2018. gada 14. maijā noslēdza līgumu par Rūpnieku ielas pārbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Sākotnēji paredzētais ielas pārbūves darbu īstenošanas laiks bija astoņi mēneši no darbu uzsākšanas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, diemžēl pasūtītāja un uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ darbi ir būtiski iekavējušies.
Pirms Rūpnieku ielas pārbūves būvprojekta izstrādes uzsākšanas AS “Sadales tīkli” izsniedza Tehniskos noteikumus, kuros tika noteikts, ka ielas pārbūves laikā ir jāveic gaisvadu līnijas pārbūve, kabeļus ieguldot zemē. 2018. gada novembrī Ogres novada pašvaldība panāca vienošanos ar AS “Sadales tīkli” par to, ka uzņēmums elektrolīniju pārbūves nodrošināšanai investēs savus līdzekļus, bet pašvaldība finansēs tikai demontējamo tīklu atlikušo vērtību, tas ir, 10% no kopējās pārbūves darbiem nepieciešamā finansējumā. Tomēr 2019. gada sākumā tika mainītas AS “Sadales tīkli” prioritātes, vairs neparedzot nodrošināt finansējumu elektrotīklu pārbūvei, bet tas jādara pašvaldībām. Ilgstošas sarunu un sarakstes starp Ogres novada pašvaldību un AS “Sadales tīkli” rezultātā tika panākta vienošanās, ka AS “Sadales tīkli” tomēr nodrošina finansējumu elektrotīklu pārbūvei Rūpnieku ielā.
Lai nodrošinātu elektrotīklu pārbūvi, AS “Sadales tīkli” izsludināja iepirkumu par nepieciešamo materiālu iegādi un darbu veikšanu. Ņemot vērā iepirkuma procedūras izsludināšanai un piedāvājumu izvērtēšanai nepieciešamo laika posmu, reālie tīklu pārbūves darbi Rūpnieku ielā tika uzsākti tikai šī gada 2. septembrī.
Lai nodrošinātu ātrāku darbu izpildi, tie ir sadalīti trīs posmos – no Ogres upes līdz Brīvības ielai, no Birzgales ielai līdz Vēju ielai un no Vēju ielas līdz Brīvības ielai, jo Vēju ielā atrodas transformācijas skapis. Tiklīdz katrā no posmiem tiks veikta elektrolīnijas pārbūve un tīklu pārslēgšana, Rūpnieku ielas pārbūves darbu veicējs SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” nodrošinās seguma sagatavošanu un bruģa ieklāšanu. Atbilstoši starp AS “Sadales tīkli” un SIA "Delta EM” noslēgtajam līgumam elektrotīklu pārbūve jāveic līdz šī gada novembra beigām.
Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteris Bužers un projektu vadītājs Uldis Bārdulis norāda, ka pārējie līgumā paredzētie inženierkomunikāciju - lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, elektronisko sakaru tīkli un apgaismojums – izbūves darbi jau ir veikti. Kamēr netika veikta elektrotīklu pārbūve, apgaismes stabu demontāža un tīklu pārslēgšana, Rūpnieku ielas pārbūves darbus nevarēja turpināt. Lai ielu varētu nodot ekspluatācijā atbilstoši AS “Sadales tīkli” Tehniskajiem noteikumiem, šo elektrotīklu pārbūve bija jāveic, turklāt visas ielas garumā. Tā kā kavējumi nav radušies būvdarbu izpildītāja dēļ, tika pagarināts līguma izpildes termiņš līdz šī gada novembrim.
“Vienošanās ar AS “Sadales tīkls” bija garš un sarežģīts process, kura dēļ būtiski iekavējās ielas pārbūves darbi. Tomēr Ogres novada pašvaldībai bija ļoti svarīgi nodrošināt, lai AS “Sadales tīkli” finansē elektrotīklu pārbūvi, jo citādi šīs izmaksas būtu pilnībā jāsedz no pašvaldības budžeta, kas būtiski palielinātu kopējās ielu pārbūves izmaksas. Šobrīd šos līdzekļus varam izmantot citu ielu sakārtošanā,” norāda Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Kā jau minēts Rūpnieku ielas pārbūves darbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. Kopējā līguma summa ir EUR 1 050 303,93 bez PVN, t.sk. par būvprojekta izstrādi EUR 44 467,50, autoruzraudzību būvdarbiem EUR 16 747,50 un būvdarbiem EUR 989 088,83.

Rūpnieku ielas pārbūves būvuzraudzību veic SIA “Liepavoti RE”.
Izbūvējot objektu atbilstoši akceptētajam projektam, pilsēta iegūs vēl vienu sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu – ar pārbūvētu brauktuvi, pārveidotiem krustojumiem un nobrauktuvēm, uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, jaunu ielas apgaismojumu, labiekārtotu teritoriju, kā arī ar jauniem, mūsdienu standartiem atbilstošiem inženierkomunikāciju tīkliem zem ielas (lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, elektronisko sakaru tīkli un apgaismojums). Kopējais posma garums, kurā tiks veikti būvdarbi, ir 1026 m.