Brīvības iela 24.04.2019. Pavasaris 2016 puķes

Plāno likvidēt nodibinājumu “Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs”

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.03.2019 13:08

Nodibinājums “Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” (OBIC) izveidots saskaņā ar Ogres novada domes 13.07.2006. lēmumu “Par Ogres Biznesa un Inovāciju inkubatora izveidošanu”.

 
Ogres novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs Ronalds Vītols informē, ka saskaņā ar Ogres novada domes 21.05.2009. lēmumu “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar OBIC” Ogres novada dome un OBIC 06.05.2009. noslēdza deleģēšanas līgumu, deleģējot OBIC uzdevumu sekmēt saimniecisko darbību tās administratīvajā teritorijā. Uzdevuma īstenošanai Ogres novada dome nodeva OBIC lietošanā nekustamo īpašumu Akmeņu ielā 47, Ogrē, Ogres nov.
 
2014. gada novembrī tika izdarīti grozījumi deleģēšanas līgumā, nosakot, ka OBIC patstāvīgi pieņem lēmumus par īpašuma nomniekiem un vienojas ar viņiem par nomas līguma noteikumiem, ieskaitot nomas maksu.
 
Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumu Nr.857 “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums” nosaka, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un tās darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.
 
Izvērtējot OBIC un LIAA mērķus, funkcijas un uzdevumus, pašvaldība konstatēja, ka tie pārklājas.
 
LIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 05.10.2016. ir noslēgusi vienošanos Nr.3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" projekta īstenošanu līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.
 
Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, t.sk. Ogrē. Ogres biznesa inkubatora (OBI) mērķis ir nodrošināt pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus OBI dalībniekiem visā Ogres biznesa inkubatora darbības teritorijā (Ogres, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadā). OBI mērķis ir izveidot ciešu sadarbību un informācijas apmaiņu ar pašvaldībām, veicinot dalībnieku iesaisti biznesa inkubatorā visā tā darbības teritorijā, kā arī ar aktīvajām uzņēmēju apvienībām, tādējādi veicinot uzņēmēju iesaistīšanos mentoringa programmā. OBI nodrošina uzņēmējiem iespēju strādāt kopstrādes telpā Ogres pilsētas centrā.
 
OBIC šobrīd tikai iznomā telpas, taču telpu iznomāšana nav galvenais OBIC mērķis. Uz šo brīdi OBIC atrašanās vieta nav pieprasīta un nodibinājums neīsteno savus mērķus. 06.03.2019. OBIC valde ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 “Lēmums par likvidāciju”,  ar kuru nolemts likvidēt nodibinājumu “Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs”.
 
Kā to nosaka likums “Par pašvaldībām”, un tas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē 14.martā deputāti jautājumu par nodibinājuma likvidēšanu nolēma virzīt uz domes sēdi 21.martā galīgā lēmuma pieņemšanai.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Maijs
17
20
23
27
Jūnijs
2
3
4
10
11
12
14
15
17
18
19
24
25
26
27
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

2019. gada 25. maijā Latvijā notiks Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas. Vai piedalīsieties šajās vēlēšanās?

Vairāk informācijas par EP vēlēšanām var LASĪT ŠEIT.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana