Brīvības iela 24.04.2019. Pavasaris 2016 puķes

“Raksti”: Mēs ļaujamies dejas burvībai

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.03.2019 13:41

Vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Raksti” 16.martā plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centrā skatītājus aicina uz savu 20 gadu jubilejas koncertu “izRakstīju deju ceļu”.

 

VPDK “Raksti” pirmsākumi meklējami 1999. gadā, kad bijusī tautisko deju dejotāja Ināra Driksna vēlējās turpināt darboties deju pasaulē. Viņa uzrunāja toreizējo Ogres Tautas nama vadītāju Liju Galvanovsku par iespēju veidot jaunu vidējās paaudzes deju kolektīvu, un 1999. gada 5. martā notika pirmā dalībnieku tikšanās, uz kuru atnāca vien daži cilvēki, tomēr jāatzīmē, ka divi no viņiem - Antra un Gints - kolektīvā dejo joprojām. Pēc nedēļas notika pirmais mēģinājums, kurā kolektīvam pievienojās Dace, kas arī “Rakstos” dejo joprojām, bet jūnijā jau bija pirmais koncerts. Kā atceras toreizējie dejotāji, kolektīvam pat nebija kopēju tērpu – puiši dejoja savās biksēs un vestēs, bet meitas aizņēmās brunčus un vestes no citiem kolektīviem. Tomēr tas neatturēja darboties, un ar 1999. gada septembri VPDK “Raksti” kļuva par pilntiesīgu Ogres vidējās paaudzes deju kolektīvu.
 
Sākumā viens no grūtākajiem uzdevumiem bija izvēlēties kolektīvam vārdu. Tādēļ 1999. gada rudenī, uzsākot jauno sezonu, katra dejotāja mājas darbs bija izdomāt vairākus nosaukuma variantus. Meklējot labāko variantu, kādai dejotājai ienāca prātā - kā būtu ”Raksti”? Kāpēc gan ne – ir tik daudz dažādu tautisku rakstu, tai skaitā arī dejām ir savi raksti. Pats vārds ”Raksti” ir īss, labskanīgs un spēcīgs. Jā, tas bija īstais – kolektīvs bija ticis pie sava nosaukuma.
 
Nepārtraukta vēlme darboties un attīstīties
Šo gadu laikā VPDK “Raksti” ir izaudzis par spēcīgu un Latvijā labi atpazīstamu kolektīvu. Tā pastāvēšanas laikā ir iestudētas daudzas koncertprogrammas, kur blakus latviešu skatuviskajām dejām ir arī daudzas jaunrades un oriģinālhoreogrāfijas. Kolektīvs aktīvi piedalījies Dziesmu un Deju svētkos, dažādos sadraudzības koncertos ar citiem Latvijas deju kolektīviem, kā arī daudzos starptautiskos festivālos Polijā, Igaunijā, Meksikā, Čehijā, Holandē, Krievijā, Itālijā, Francijā, Dienvidkorejā, Turcijā, Ungārijā, Kiprā. Paši kolektīva dalībnieki lepojas, ka visu šo gadu laikā ir bijuši tik kuplā skaitā, vairākkārt piedalījušies lielos un ievērības cienīgos pasākumos, kuros tiek aicināti tikai labākie Latvijas kolektīvi, piemēram, deju uzvedumā “Lec saulīte”, “Danču nakts Limbažos”, Dziesmu un deju svētku koncertos Arēnā Rīga un noslēguma koncertā Mežaparkā. Deju kolektīva repertuārs mainās – tajā tiek atspoguļotas gan latviešu tautas folkloras bagātības, gan dejas žanru daudzveidība – no solo un jautrām, humora pilnām dejām līdz cēlām un liriskām vairāku pāru dejām. VPDK “Raksti” pastāvēšanas laikā savu artavu kolektīva attīstībā ir ieguldījuši četri vadītāji - Ināra Driksna, Sandra Purmale, Edgars Tabors, un tagad kolektīvu vada Agrita Kaužena. Katrs no viņiem ir ieguldījis milzīgu darbu, vadot kolektīvu, ziedojis daļu no sevis, veidojot kolektīvu pēc sava individuālā redzējuma.
 
Kolektīvs pats ir aizsācis vairāku lielkoncertu organizēšanu, kas nu ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Viens no tiem ir koncerts ”Griezies, griezies, atgriezies”, kura mērķis ir izglītot skatītājus ar konkrēta laika tautas deju horeogrāfu dejām, piemēram, jau aizsaulē aizgājušo latviešu horeogrāfu tautas dejas, tautas dejas no 20. gs. pūra lādes, lielkoncerts horeogrāfiem, ilggadējiem Dziesmu un deju svētku virsvadītājiem, Triju Zvaigžņu ordeņu īpašniekiem Ingrīdai Saulītei un Uldim Šteinam apaļajās jubilejās.
 
Kopš 2010. gada tiek organizēti jaunrades deju koncerti „Kļavu lapu virpulī”, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar Latvijas novadu tautas deju kolektīvu izpildītajām orģināldejām. Kopš 2012. gada sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru šis koncerts ir tapis par 1.atlases kārtu Jaunrades deju konkursam.
 
Savukārt kopš 2016. gada deju kolektīvs “Raksti” aizsācis jaunu tradīciju – labdarības koncertu ciklu „Mūžīgi laimīgi”, lai sniegtu atbalstu kādai mazāk aizsargātai sociālai grupai, kā arī radītu prieku Ogres novada iedzīvotājiem, sniedzot ieskatu latviešu tautas dejā. Kopumā jau 3 labdarības koncerti devuši iespēju atbalstīt Ogres un Madlienas pansionātu iemītniekus, kā arī Suntažu vientuļos pensionārus.
 
Vieno deja un kopā būšana
VPDK “Raksti” ir stipri savā garā un būtībā, tajos ir daudz spēcīgu personību, kas ir prasīgas viena pret otru. Uz jautājumu, kas tad ir tas, kas viņus visus vieno, ilggadējā dejotāja Maija Kolberga atbild: “Protams, tā ir deja, kas sniedz pozitīvās emocijas un enerģijas apmaiņu. Dažkārt liekas, ka esi noguris, bet atnāc uz mēģinājumu un jūties pozitīvi uzlādējies.” Pašreizējā kolektīva vadītāja A. Kaužena turpina: “Katrai dejai ir savs stāsts, kas tiek iznests caur melodiju, dziesmas vārdiem, tērpiem un, protams, dejotājiem. Soļi dejas laikā rada vibrācijas, kas uzlādē gan pašus dejotājus, gan skatītājus.” Kā kolektīvam īpaši mīļa un tuva tiek atzīmēta J. Purviņa deja “Visam cauri iet”, ar kuru tika noslēgts 15 gadu jubilejas koncerts, un 16. martā tiks atklāts 20 gadu jubilejas koncerts.
 
Arī kolektīva prezidents Juris Dreimanis piekrīt, ka latvieši kopumā ir noslēgti cilvēki, un tautas deja jau no laika gala ir viens no veidiem, kā būt kopā un paust savas jūtas. Laika gaitā mainās gan deja, gan arī tās izpausme, tomēr galvenais paliek – un tās ir savstarpējās attiecības.
 
A. Kaužena uzsver, ka ļoti svarīgs kolektīvā ir tieši cilvēciskais faktors - kopā būšana. Ne velti arī ārpus mēģinājumiem un koncertiem dalībnieki ir ļoti draudzīgi savā starpā, kopā tiek svinēti svētki, kā arī iedibinātas tradīcijas - jauno dalībnieku iesvētības, foto orientēšanas “Rakstu Raibais Rudens Rallijs”, regulāra dalība dažādos festivālos, Ziemassvētku, Jāņu un citu svētku svinēšana. Kolektīva dalībnieki atzīst, ka “Raksti” ir kā otrā ģimene – tie ir cilvēki, kas domā līdzīgi, elpo līdzīgi un saprot viens otru: “Mūs nesaista tikai mīlestība uz deju, bet tas ir kas vairāk – mēs esam viens otram un to diez vai kāds spēs mums atņemt.”
 
VPDK “Raksti” tiešām savā ziņā var saukt par ģimenes kolektīvu. Ne tikai tāpēc, ka viņi ir kopā, tā teikt – gan priekos, gan bēdās, un ģimenes draudzējas savā starpā, bet arī tāpēc, ka tajā dejo daudz ģimeņu pāri. Visu šo gadu laikā kolektīvā ir dejojuši pavisam 19 ģimeņu pāri! Četri pāri kolektīvā ir arī oficiāli teikuši “Jā” vārdu. Uz šo brīdi deju kolektīvs “Raksti” ir izprecinājis 4 dejotāju pārus – Maiju un Raiti Kolbergus, Daci un Arni Ošiņus, Evu un Ivaru Bičkovskus un Agnesi un Ingu Verebus.
 
Latviešu tautas dejas saglabāšana
Kolektīvs “Raksti” mīl deju, latviešu kultūru un pašu Latviju, tāpēc, kā atzīst kolektīva prezidents J. Dreimanis, viens no galvenajiem kolektīva mērķiem ir saglabāt latviešu tautas tradīcijas: “Mēs cenšamies pēc iespējas labi darīt to, kas mums patīk un sagādā prieku. Arī jaunajiem dejotājiem vēlamies nodot savu vēstījumu un iedvesmot viņus turpināt saglabāt tautas deju.” Jāatzīmē, ka dalībnieki vārda vistiešākajā nozīmē kultūras vērtības nodot nākamajām paaudzēm - šobrīd no 34 kolektīva dalībnieku bērniem, 16 dejo tautiskās dejas!
 
Kolektīva dalībnieki atzīst, ka latviešu tautas dejotājs var būt jebkurš, galvenais ir vēlme un motivācija darboties. Tā ir arī sava veida uzdrīkstēšanās un robežu pārvarēšana. Vairāki pozitīvi piemēri ir arī “Rakstos” – dejotājs atnāk ar pavisam nelielām priekšzināšanām, bet ar savu darbu un neatlaidību ir izaudzis par labu dejotāju.
 
Svarīgs ir nevis gadu skaits, bet cilvēki tajā
20 gadi kolektīvam - tas ir daudz vai maz? Kolektīva vadītāja uzskata, ka tas nav ne daudz, ne maz, viss atkarīgs, kā uz to skatās: “Kolektīvam var būt 100 gadi, bet viņš vienkārši pastāv, bet var būt arī 20 gadi, tomēr visus šos gadus tas ir bijis spilgts un pamanāms. Gadu skaitam nav nozīmes, bet svarīgi ir cilvēki, kas veido kolektīvu. Mainoties paaudzēm, mainās arī vērtības, dejas kultūra, tāpēc nevar salīdzināt, kas ir bijis, kas ir šodien un kas būs rīt. Katram laikam ir sava burvība, un mēs ļaujamies šai dejas un laika burvībai”.
 
Kā īpašu dāvana 20 gadu jubilejā kolektīvs ir izveidojis arī grāmatu, kurā aprakstīti kolektīva veidošanas pirmsākumi, tā tradīcijas, ceļojumi, sasniegumi, dažādi interesanti fakti un daudz kas cits.
 
VPDK “Raksti” ikvienu aicina izbaudīt brīnišķīgo dejas spēku 16. martā plkst.17.00 kolektīva 20 gadu jubilejas koncertā Ogres novada Kultūras centrā.

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Maijs
17
20
23
27
Jūnijs
2
3
4
10
11
12
14
15
17
18
19
24
25
26
27
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

2019. gada 25. maijā Latvijā notiks Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas. Vai piedalīsieties šajās vēlēšanās?

Vairāk informācijas par EP vēlēšanām var LASĪT ŠEIT.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana