Projektētājus un ieceres ierosinātājus aicina uz semināru par BIS

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

13.06.2018 08:44

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka 26.jūnijā notiks seminārs projektētājiem un ieceres ierosinātājiem par Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – BIS) uzlaboto funkcionalitāti “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana”.

Semināra norises vieta un laiks: Rīga, Ekonomikas ministrija, Brīvības iela 55, 224.telpa, no plkst.10.00 līdz 13.00.
Semināra apmeklējumam Jūs varat pieteikties, izmantojot saiti: http://bvkb.gov.lv/lv/content/semi nars-par-jaunu-funkcionalitati-buv niecibas-informacijas-sistema-proj ektetajiem-ieceres.
Aicinām pieteikties laikus, jo vietu skaits ir ierobežots.
Papildus klātienes formātam tiks nodrošināta semināra tiešsaistes video translācija internetā. Tiešraides saite tiks publicēta Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļa vietnē (www.bvkb.gov.lv) un BIS portālā (www.bis.gov.lv ) sadaļā “Jaunumi”.
KLĀTIENES APMĀCĪBU PROGRAMMA
1. Vispārīgā daļa
2. Ieceres iesnieguma izveidošana
3. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
4. Būvniecības ieceres dokumentācijas(projekta) izveidošana
5. Ieceres dokumentācijas(projekta) skaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
6. Ieceres iesniegšana būvvaldē
7. PN un BUN nosacījumu izpilde
8. Izmaiņas būvatļaujā un ieceres dokumentācijā (projektā)