Iznomā zemi Taurupes pagastā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

07.06.2018 09:54

N.p.k.
Zemes vienības nosaukums
Kadastra apzīmējums
Kopējā platība
(ha)
Lauksaimniecības zeme (ha)
Nomas platība (ha)
Zemes vienības statuss
1.
Zīles
7492 004 0035
7,81
6,81
6,81
Pašvaldībai piekritīgā zeme
2.
Apsēni
7492 005 0024
4,4
3,8
3,4
Pašvaldībai piekritīgā zeme
3.
Veceroģi
7492 006 0034
2,22
1,2
1,2
Pašvaldībai piekritīgā zeme
4.
Čapatas
7492 007 0037
5,5
4,6
4,5
Pašvaldībai piekritīgā zeme
5.
Mežsarga
7492 009 0049
5,5
4
4
Pašvaldībai piekritīgā zeme
6.
Štāls
7492 009 0179
6,53
6,53
5,53
Pašvaldībai piekritīgā zeme
7.
Bez nosaukums
7492 009 0257
4,56
4,56
4,56
Pašvaldībai piekritīgā zeme
8.
Bez adreses
7492 006 0047
7,4
7,4
7,4
Rezerves zemes fonds

Jāpiesakās divu nedēļu laikā no informācijas publicēšanas brīža.
Plašāka informācija Taurupes pagasta pārvaldē: