Jaunieši var pieteikties nodarbinātībai vasarā!

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

03.05.2018 13:20

Ogres novada pašvaldība jau sesto gadu līdzfinansē darba algu Ogres novadā deklarētiem jauniešiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību Ogres novada vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.


Šajā gadā 45 jauniešiem būs iespēja strādāt pašvaldības līdzfinansētā programmā pie uzņēmējiem un pašvaldības iestādēs (sk.tabulu). Izvērtējot iesniegtos pieteikumus, ir atbalstīti SIA “Malevs”, SIA “Ogres Prestižs”, Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs”, Ogres novada Sporta centrs, Ķeipenes pagasta pārvalde, SIA “Kalna šķūnis” un SIA “Kūku darbnīca” pieteikumi.
Uzņēmums/iestāde
Darbs
Nepieciešamais vecums
Nodarbināto skaits mēnesī
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
SIA “Ogres Prestižs”
Pārdevēja palīgs
14-19 gadi
3
3
2
Palīgstrādnieks
14-19 gadi
3
2
2
Veikala kasieris (māceklis)
14-19 gadi
1
1
1
Krāvējs (roku darbs) (māceklis)
14-19 gadi
2
2
2
Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs”
Palīgstrādnieks
14-19 gadi
-
-
2
Ogres novada Sporta centrs
Palīgstrādnieks
14-19 gadi
-
-
1
Ķeipenes pagasta pārvalde
Palīgstrādnieks
14-19 gadi
-
-
3
SIA “Malevs”
Palīgstrādnieks (siera cehā)
14-19 gadi
1
1
1
Palīgstrādnieks (virtuvē)
14-19 gadi
1
1
1
Trauku mazgātājs
14-19 gadi
1
1
1
SIA "Kalna šķūnis"
Palīgstrādnieks
14-19 gadi
1
1
1
SIA “Kūku darbnīca”
Pavāra palīgs
14-19 gadi
-
-
1
Viesmīlis
14-19 gadi
1
1
-
KOPĀ
14
13
18
Jauniešiem no 2018. gada 7. maija plkst. 11.00 līdz 15. maijam plkst.11.00 (darba dienās) jāpiesakās, atnesot skolēna pieteikuma anketu (sk.pielikumā) un ģimenes ārsta izziņu uz Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi (Brīvība iela 11, 2.stāvs, 4.kabinets) Ievai Švēdei (tālr. 65068764, e-pasts: ieva.svede@ogresnovads.lv).