Papildu iespējas iestādēm organizēt pasākumus

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

12.04.2018 16:38

Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde pašvaldības iestādes februārī aicināja sagatavot un iesniegt pieteikumus papildus aktivitāšu veikšanai – nometņu, kultūras pasākumu, neformālās izglītības pasākumu un sporta pasākumu organizēšanai.


Šim mērķim Ogres novada pašvaldības budžetā 2018.gadā tika ieplānoti 20 000 EUR. Saņemtie pieteikumi tika izvērtēti un līdzfinansējums apstiprināts 23 iestādēm ideju realizēšanai par kopējo summu 19948,93 EUR.
Nometne:
Ogres 1.vidusskola, Nometne “Kopā jautrāk” (dienas nometne).
Kultūras pasākumi:
Sporta pasākumi:
Neformālās izglītības pasākumi:
Aktivitātes norisināsies, sākot jau no aprīļa līdz 2018. gada beigām. Vairāk informāciju par plānotajiem pasākumiem var iegūt iestādēs, kuras organizē aktivitātes. Ziņas par Ogres novada pašvaldības atbalstītajiem pasākumiem sekos.
Informāciju sagatavoja pažsvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā Ieva Švēde