Skolēni atpūšas vai kārto eksāmenus, pedagogi mācās

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

12.03.2018 13:25

Šonedēļ visu Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem ir brīvlaiks – skolēni atpūšas, tomēr ne visi. Pedagogi šajā nedēļā var izglītoties, apmeklējot dažādus seminārus un kursus.

Vidusskolu izlaiduma klašu audzēkņiem brīvlaika nedēļa ir saspringta – sācies izlaiduma eksāmenu laiks, jākārto obligātais centralizētie eksāmens vienā no svešvalodām (pēc izglītojamā izvēles).
Eksāmens svešvalodā ir kombinēts, t.i., tas sastāv no rakstu daļas un mutvārdu daļas.
Centralizēto eksāmenu angļu valodā izvēlējušies kārtot 122 Ogres novada vidusskolu 12. klašu skolēni. Šī eksāmena rakstu daļa jākārto 13. martā, savukārt eksāmena mutvārdu daļa – 13., 14. un 15. martā.
Tikai viens skolēns ir izvēlējies kārtot centralizēto eksāmenu vācu valodā – abas eksāmenu daļas jākārto 14. martā.
Centralizēto eksāmenu krievu valodā izvēlējušies kārtot 40 skolēni, un viņiem eksāmena rakstu daļa jākārto 15. martā, savukārt mutvārdu daļa – 15. un 16. martā.
Izglītības iestāžu pedagogi līdztekus ikdienas darbam savā skolā, atsvaidzina un papildina savas zināšanas dažādos semināros un kursos, piemēram, latviešu valodas un literatūras skolotājiem notiek kursi par šobrīd ļoti aktuālu tēmu – “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana latviešu valodas mācībās pamatskolā”. Sākumskolas skolotāji brīvlaikā apmeklēs pieredzes apmaiņas semināru Suntažu vidusskolā.
Skolosies arī pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pedagogi – sporta skolotāji pulcēsies seminārā Ogres novada Sporta centrā, savukārt PII vadītājiem un vadītāju vietniekiem izglītības jomā seminārs “Pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējums un profesionālās darbības novērtēšana” norisināsies PII “Riekstiņš”.
Skolēnu brīvlaika nedēļa seminārā pulcēsies arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Ogres starpnovadu arodorganizācijas pirmorganizāciju priekšsēdētāji.
Plānots, ka, atsaucoties Ogres novada pašvaldības uzaicinājumam,16. marta pēcpusdienā darba vizītē Ogrē ieradīsies izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.