Jaunā estrāde Taurupē nodota ekspluatācijā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

13.11.2017 09:58

Taurupē pabeigti brīvdabas estrādes pārbūves darbi – vecās, savu laiku nokalpojušās estrādes nojumes vietā tagad slejas jauna, arhitektoniski pievilcīga būve, kas lieliski iederas Taurupes ainavā un sasaucas ar latvisko identitāti.

Pārbūvējot estrādi un domājot par tās vizuālo koncepciju, projekta autors radis vienkāršu un saprotamu risinājumu, kas iekļaujas esošajā ainaviskajā vidē visos gadalaikos. Par pamatu ņemts agrāk Latvijā, Vidzemes pusē, sastopams rijas silueta motīvs.
Īstenojot projektu, Taurupē ir pārbūvēta brīvdabas estrāde, nodrošinot kvalitatīvu un drošu koncertdarbības vidi.
Par Taurupes brīvdabas estrādes pārbūves darbiem saskaņā ar arhitekta Jāņa Viziņa izstrādāto būvprojektu “Taurupes estrādes pārbūve” pašvaldība šī gada 20.jūnijā parakstīja līgumu ar SIA “Elbra”. Darbi tika pabeigti 15. septembrī un 19. oktobrī objekts nodots ekspluatācijā.
Līguma summa bez PVN ir 45 049,55 eiro, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 10 000 eiro. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta finansējums ir 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Vairāk par projektu var lasīt šeit.