Plāno apstiprināt Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas cenrādi

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

12.10.2017 12:07

Finanšu komitejas sēdē 12.oktobrī tika izskatīts jautājums par Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.

Komiteju sēdē Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš informēja, ka skolas mācību klašu telpas nepieciešams iznomāt autoapmācības nodarbībām, savukārt sporta zāles telpas – karatē nodarbībām.
Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas cenrādis apstiprināts ar 2017.gada 7. septembra Ogres novada pašvaldības tarifu komisijas lēmumu.
Cenrādī noteikts, ka Madlienas vidusskolas vecā korpusa klases telpu noma (54m 2 ) būs 1,04 eiro (ar PVN) stundā, Madlienas vidusskolas jaunā korpusa klases telpu noma (46 m 2 ) būs 0,90 eiro, Madlienas vidusskolas aktu zāles noma ar koplietošanas telpām (568 m 2 ) – 11 eiro stundā, Madlienas vidusskolas sporta zāles noma (660 m 2 ) – 12,78 eiro stundā, Madlienas vidusskolas sporta zāles noma ar koplietošanas telpām (1040 m 2 ) – 20,13 eiro stundā.
Izskatot jautājumu komiteju sēdē, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atklāja, ka pie viņa vērsušies vairāki novada pagastu iedzīvotāji, kuri izteikuši vēlmi novada pagastos organizēt bērniem nodarbības un piesaistīt trenerus, tomēr telpu nomas maksa ir samērā augsta. Priekšsēdētājs novada pagastu pārvalžu vadītājiem lūdza pievērst uzmanību šim jautājumam un izskatīt iespējas telpu nomas maksas atlaižu metodikas izstrādāšanai, lai laukos būtu lielākas iespējas organizēt bērniem nodarbības.
Komiteju sēdē deputāti nolēma akceptēt sagatavoto Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas cenrādi, galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē 19.oktobrī.