Vēlas savienot amatus

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

12.10.2017 10:07

Ogres novada pašvaldībā saņemti Suntažu un Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāju iesniegumi ar lūgumu atļaut savienot amatus.

Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns pagasta pārvaldnieka amata pienākumus vēlas savienot ar Suntažu administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem, kā arī ar Ogres novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas locekļa, mednieku biedrības “Suntaži” valdes locekļa, mednieku un makšķernieku kluba “Mākslas” valdes locekļa un zemnieku saimniecības “Knibas” īpašnieka amatu.
Savukārt Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova lūdz domei atļaut viņai apvienot pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus ar Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” Veselības veicināšanas nodaļas vadītājas amatu. Šajā amatā I.Čiščakova plāno veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, pamatojoties uz sabiedrības veselības veicināšanas pamatnostādnēm un vadlīnijām veselības veicināšanā, sastāda veselības veicināšanas pasākumu plānu atbilstoši noteiktajām prioritātēm un iespējām, realizē veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Ogres novadā saskaņā ar darba plānu, kā arī plāno, organizē un vada veselības veicināšanas konsultantu darbu.
Tā kā minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonām saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, izskatot abu pagastu pārvaldnieku iesniegumus Tautsaimniecības komitejas sēdē 12. oktobrī, deputāti nolēma akceptēt pārvaldnieku lūgumu un balsoja par sagatavotā lēmumprojekta virzīšanu uz domes sēdi.