Ogres novada pašvaldība palielina pabalstu represētām personām

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

20.07.2017 12:17

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. jūlijā dome nolēma piešķirt finanšu līdzekļus no budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” vairāku mērķu īstenošanai, tostarp – pabalsta apmēra palielināšanai represētām personām, ko izmaksā 18. novembrī, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā.

Ogres novada pašvaldībā ir pieņemts lēmums palielināt finansējumu pabalstam represētajām personām valsts svētkos. “Mēs esam vienīgais novads, kas valsts svētkos represētajām personām līdz šim izmaksāja 25 eiro lielu pabalstu, blakus novados šī summu ir lielāka. Iepriekš atrunājāmies, ka pabalstu nevaram palielināt, jo līdzekļi nepieciešami represēto piemiņas vietas Meža prospektā sakārtošanai. Es uzskatu, ka represētās personas ir pelnījušas lielāku pabalstu. Lūdzu kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu,” aicināja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Pabalsta palielināšanai papildus piešķirti 9 500 eiro.
Atgādinām, ka politiski represēto piemiņas vieta Ogrē, Meža prospektā 2b pēc renovācijas tika atklāta Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienā – 2015. gada novembrī. Darbu izmaksas – 55 243, 60 eiro (bez PVN), no kurām pusi sedza pašvaldība, bet otra puse tika segta no valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”, kurā ar Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK atbalstu 2015. gada budžetā tika iekļauts finansējums politiski represēto piemiņas vietas labiekārtošanai Ogrē. (Par piemiņas vietas atklāšanas pasākumu var lasīt šeit.)
Domes sēdē Ogres novada pašvaldības Finanšu departamenta Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga informēja deputātus, ka pašvaldībā ir saņemti vairāki iesniegumi no pašvaldības iestādēm ar lūgumu piešķirt papildu līdzekļus vairākiem steidzami risināmiem saimnieciskiem darbiem.
Pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis” nepieciešams veikt 1. grupas garderobes kosmētisko remontu, piemērojot to bērniem ar kustību traucējumiem. Šiem darbiem piešķirti 2 650 eiro.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš” papildu līdzekļi nepieciešami jaunas nojumes iegādei. Bērnudārzā darbojas 11 grupas, kuras apmeklē 220 audzēkņi. Iestādes teritorijā ir tikai divas nometnes, kurās tiek organizētas rotaļnodarbības pastaigu laikā, kas ir nepietiekami tik lielam bērnudārzam. Jaunas nojumes iegādei piešķirti 3 730 eiro.
Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” ir ierīkotas telpas vēl vienai bērnu grupa, ir veikti nepieciešamie remontdarbi, taču trūkst līdzekļu mēbeļu iegādei. Šim mērķim piešķirti 10 263 eiro.
Vēl papildu 20 000 eiro piešķirti Krapes ev. lut. baznīcas torņa atjaunošanai sakarā ar torņa konstrukciju stiprināšanu. Draudzes izstrādātais projekta pieteikums iesniegts un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu (administrē Lauku atbalsta dienests).
Uzsākot torņa būvniecības darbus, konstatēts, ka tā būvniecībai paredzētajā vietā ir nedroša ēkas konstrukcija – satrupējušas sijas, uz kurām torni nedrīkst būvēt, tās jānomaina.
“Esam apskatījuši Krapes baznīcu, konsultējušies ar speciālistiem par iespējamiem risinājumiem. Ir skaidrs, ka sijas pirms torņa celtniecības ir jānomaina. Kopā ar būvnieku rūpīgi izvērtējām sagatavoto darbu izmaksu tāmi, samazinājām izmaksas par 15 000 eiro. Būtiski šos darbus sākt pēc iespējas ātrāk, vasarā,” skaidroja E. Helmanis, aicinot kolēģus atbalstīt papildu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai.
Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, visiem minētajiem mērķiem atvēlot 46 143 eiro no pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.