Brrīvības iela, aprīlis, 2018. Pavasaris 2016 puķes

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole īpašumā „Zālītes”, Madlienā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

19.05.2017 14:58

 
   
Nomas objekta adrese
„Zālītes”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.
(zemesgabala kadastra numurs 7468 001 0264)
Iznomājamās
telpas
Nedzīvojamā telpa Nr.10 – ½ domājamā daļa no 57,3 m²
Izmantošanas veids
Garāžas telpa 1 automašīnas novietošanai
Nosacītā nomas maksa
EUR 11,50 (bez PVN) mēnesī
 
Iznomāšanas termiņš
5 gadi
Iznomāšanas nosacījumi
Kapitālieguldījumi nav nepieciešami
Bez tiesībām nodot apakšnomā
Izsoles veids, datums, vieta
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole)
2017.gada 8.jūnijā plkst. 15:00, Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33
Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrācijas kārtība
Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi līdz 2017.gada 7.jūnijam, plkst. 17:00, Ogrē, Brīvības ielā 33, LV-5001, 1.stāvā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, nomas objekts, nekustamais īpašums, nomas tiesību pretendents.
Pieteikumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā.
 
 
Nomas objekta apskates vieta un laiks
iepriekš vienojoties ar Madlienas pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Atslēdziņu, tālr. 65039185; mob.29204753
e-pasts: ojars.atsledzins@ogresnovads.lv
 

Atpakaļ
http://ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/dome/sezu_darba_kartibas/?page=0&doc=33722

Tuvākie notikumi

Maijs
3
7
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plāno apmeklēt pasākumu #MĒS ESAM VASARA 26. maijā?

Vairāk informācijas par pasākumu ŠEIT.

Klientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?