Trūcīgo iedzīvotāju ēdināšanu nodrošinās labdarības biedrība

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

13.04.2017 12:56

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 13.aprīlī tika lemts par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”.


Biedrība “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens” sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komiteju un Ogres novada pašvaldību ir gatava organizēt zupas virtuves darbību Ogres novadā.
Biedrība “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens” jau kopš 1989.gada trūkumā nonākušos valsts iedzīvotājus nodrošina ar siltām un pilnvērtīgām bezmaksas veģetārajām pusdienām. Pašreiz Latvijā tā ir lielākā labdarības organizācija, kas sniedz trūkumcietējiem bezmaksas maltītes. Biedrības darbība balstās kā uz valsts un pašvaldības institūciju līdzfinansējumu, tā arī uz sabiedrības ziedojumiem.
Finanšu ministrija biedrībai ir piešķīrusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu labdarības jomā.
Zupas virtuvi jeb bezmaksas maltītes izdales vietu plānots ierīkot Latvijas Sarkanā krusta Ogres komitejas telpās Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.
Līdz šim, pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumu “Par zupas virtuves darbības uzsākšanu” pašvaldība ik gadu savā budžetā paredzēja 18 300 eiro lielu finansējumu zupas porciju sagatavošanai, kā arī papildus finanšu līdzekļus telpu Parka ielā 1, Ogrē, uzturēšanai zupas virtuves darbības nodrošināšanai.
Izvērtējot biedrības iesniegumu, domes Finanšu komitejas sēdē deputāti akceptēja novada pašvaldības līdzfinansējumu zupas virtuves darbības nodrošināšanai 2017.gadā – 424 eiro četru pusdienu termosu iegādei un līdz 2100 eiro degvielas izdevumu apmaksai, finansējumu paredzot no Ogres novada Sociālā dienesta budžeta 2017.gadam zupas virtuves darbības nodrošināšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
Savukārt 2018.gadā un turpmāk ik gadu 2 500 eiro degvielas apmaksai finansējums tiks paredzēta novada pašvaldības budžeta izdevumu plāna.
Plānots, ka biedrība “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens” zupas virtuves darbību Ogres novadā nodrošinās ar šī gada 2.maiju. , Mālkalnes prospektā 38.
Biedrībai “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens” ir jāizstrādā zupas virtuves darba laiks, to saskaņojot ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektoru un biedrības Latvijas Sarkanas krusts Ogres komiteju.
Galīgo lēmumu par pašvaldības finansiālu atbalstu biedrībai “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens” zupas virtuves darbības nodrošināšanai tika pieņemts domes sēdē 20.aprīlī.