Strūklaka 2018 Ogres, centrs, 2018, vasara

Par kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu Ogres pilsētas centra teritorijā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.03.2017 15:41

Ogres novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.jūlija noteikumu Nr.392 “Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” 5.1.apakšpunktu informē, ka Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūves un tām piegulošās teritorijās tiks izstrādāti šādu valsts aizsardzībā esošu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekti:

 

Aizs. Nr.
Pieminekļa tipoloģiskā grupa
Pieminekļa nosaukums
Atrašanās vieta
Kadastra apzīmējums
8260
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 2;
7401 001 0002 001
8261
Arhitektūra
Viesnīca “Ausbika”
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 4;
7401 001 0013 001
8262
Arhitektūra
Pilsētas valdes nams
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 11;
7401 003 0042 001
8263
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka – preču tirgotava
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 12;
7401 001 0052 001
8264
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka – preču tirgotava
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 13;
7401 003 0016 001
8265
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka – preču tirgotava
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 18;
7401 003 0003 001
8266
Arhitektūra
Noliktava
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 20;
7401 003 0002 001
8267
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 21;
7401 003 0017 001
8268
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 23;
7401 003 0018 001
8269
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 25;
7401 003 0171 001
8270
Arhitektūra
Kūrmāja
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 32;
7401 003 0466 001
8271
Arhitektūra
Pasts
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 38;
7401 003 0174 001
8272
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 48;
7401 003 0007 001
8273
Arhitektūra
Ogres luterāņu baznīca
Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 51;
7401 003 0071 001
8275
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka – preču tirgotava
Ogres novads, Ogre, Kalna prospekts 1;
7401 003 0032 001
8276
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Kalna prospekts 3;
7401 003 0175 001
8277
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Kalna prospekts 9;
7401 003 0014 001
8278
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Krasta iela 9;
7401 003 0097 001
8279
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Krasta iela 11;
7401 003 0129 001
8280
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Tirgoņu iela 1;
7401 001 0006 001
8281
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Tirgoņu iela 9;
7401 001 0353 001
8283
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Turkalnes iela 4;
7401 003 0024 001
8284
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Turkalnes iela 8;
7401 003 0072 001
8285
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Turkalnes iela 10;
7401 003 0288 001
8288
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Turkalnes iela 23;
7401 003 0289 001
8289
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Turkalnes iela 25;
7401 003 0038 001
8290
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Upes prospekts 1;
7401 003 0192 001
8291
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Upes prospekts 2;
7401 003 0028 001
8293
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Upes prospekts 6;
7401 003 0189 001
8294
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka
Ogres novads, Ogre, Upes prospekts 7;
7401 003 0194 001

 
kā arī valsts nozīmes kultūras piemineklim ar aizsardzības Nr. 7254 ( pieminekļa tipoloģiskā grupa – mākslas, nosaukums – altāris) Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcā, Ogres novads, Ogre, Meža prospekts 1.
 
Projekta izstrādes mērķis ir noteikt aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap minētajiem vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļiem un valsts nozīmes mākslas pieminekļiem, jaunatklātajiem pieminekļiem, ņemot vērā Aizsargjoslu likuma 8.pantu un nosakot aizsargjoslas īpaši, jo likumā noteiktā 100m aizsargjosla pilsētas teritorijā bieži neatbilst esošai pilsētbūvnieciskai situācijai, kāda tā ir izveidojusies Ogres pilsētas centra teritorijā, kas ir blīvi apdzīvota vieta un spēkā esošajā teritorijas plānojumā aizsargjoslas attēlotas kā riņķī ietverta teritorija. Projekta ietvaros tiks noteiktas ne tikai individuālas objektu aizsargjoslas, bet arī to uzturēšanas režīms (nosaka un izsniedz Valts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija). Nosakot aizsardzības zonas lielumu, tiks ņemts vērā kultūras pieminekļa statuss, tipoloģiskā grupa,  ainaviskās vērtības, ētiski apsvērumi un teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši Ogres novada teritorijas plānojumam, Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. – 2037. gadam un Ogres novada attīstības programmai 2014. – 2020. gadam.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minēto kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektam lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 17. aprīlim Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001 vai pa pastu, vai elektroniski parakstītus iesniegumus sūtīt  ogredome@ogresnovads.lv.  Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Ogres novada pašvaldībai, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi, vai juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, korespondences adresi vai, ja persona vēlas saņemt elektronisku atbildi, norādīt e-pasta adresi, kur elektroniski parakstāms dokuments nosūtāms.
 
Iespējams pieteikties uz apmeklētāju pieņemšanu pie Būvvaldes speciālistiem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001, otrdienās un ceturtdienās no 15.00 līdz 17.00 pa tālruni 65071160, norādot par kādu īpašuma vai objekta aizsardzības zonu vēlaties runāt.
 
Interesenti aicināti uz tikšanos ar lokālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM” un Būvvaldes speciālistiem 2017.gada 29.martā plkst. 17.00 Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lielajā sēžu zālē (3.stāvs).
 
Ogres novada pašvaldība dome 2016.gada 20.oktobrī sēdē pieņēma lēmumu Nr. 16,  28.§. “Par lokālplānojuma kā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošai teritorijai”. Lokālplānojumā tiks parādītas objektu un teritoriju individuālās kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un iekļauti to izmantošanas noteikumi.
 
Par Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijas Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūves un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma izstrādes turpmāko gaitu un tā redakcijas sabiedrisko apspriešanu informēsim sabiedrību, vispirms izvietojot informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv, kā arī saskaņā ar normatīviem aktiem publicēsim informāciju vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas vēstnesis”.
 
 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 21.05.2018.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
4
5
11
13
17
18
25
26
27
28
29
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plāno apmeklēt Saulgriežu pasākumu Plāteres pilskalnā, Madlienas pagastā?

Vairāk informācijas par pasākumu ŠEIT.

Klientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?