Šogad Krapes baznīcai būvēs torni

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

20.03.2017 13:56

Aizvadītās nedēļas noslēgumā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis un pašvaldības speciālisti devās uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, lai kopā ar tās vadītāju Juri Dambi nonāktu pie vienota skatījuma saistībā ar Krapes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas torņa būvniecības risinājumiem.


Krapes evanģēliski luteriskā baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kurā atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļi – baznīcas zvans un Kārļa Hūna gleznotā altārglezna.
Uz tikšanos Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā bija ieradies arī Krapes baznīcas torņa projektētājs Valters Raņķis un potenciālie būvnieki “JK Construction Serviss”.
E. Helmanis sarunā uzsvēra, ka Krapes baznīcas siju gali esot bojāti, daļēji sapuvuši, tāpēc ir svarīgi esošo projektu nedaudz pārstādāt, papildinot koka konstrukcijas ar metāla konstrukcijām. Viņš arī piebilda, ka svarīgi darbus uzsākt pēc iespējas ātrāk, lai uz Krapes baznīcas simtgadi, ko krapieši atzīmēs augusta beigās, baznīca slietos jau pilnā veidolā.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs atbalstīja ideju, norādot uz pāris precizējumiem, ko būtu jāņem vērā, lai projekts tiktu akceptēts arī dokumentāri.
Draudzes izstrādātais projekta pieteikums iesniegts un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Pašvaldība līdzfinansēs 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas un daļēji finansēs projekta neattiecināmās izmaksas.