Var saņemt pašvaldības finansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

16.03.2017 13:40

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 16.martā apstiprināts nolikums par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.

Noklausoties Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītājas Aijas Romanovskas sniegto informāciju, deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Nolikums par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai”.
Nolikums nosaka Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtību sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai (iesniegumu iesniegšanas, izvērtēšanas, apstiprināšanas, finansēšanas un uzraudzības kārtība) 2017.gadā.
Budžeta līdzekļu piešķiršanas mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada teritorijā.
Saskaņā ar apstiprināto nolikumu finansējuma pretendenti līdz 2017.gada 13.aprīlim pašvaldībā var iesniegt savus projektu pieteikumus.
Iesniegumi jāiesniedz Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā.
Kopējais pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums budžeta līdzekļu piešķiršanai sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai ir 15 000 EUR, maksimālais apmērs, kas var tikt piešķirts vienam iesniedzējam, ir 3 000 EUR.
Ogres novada pašvaldības iekšējie noteikumi Nr. 5/2017 “Nolikums par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai” ŠEIT.