Aizsargdambju rekonstrukcijas laikā Daugavā pazeminās ūdenslīmeni

Drukāt
Sākumlapa > Vide > Ziņas, jaunumi

11.08.2017 10:16

Atsaucoties uz Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) lūgumu veikt Ikšķiles un Ogres aizsargdambju atjaunošanas projektus, AS „Latvenergo” paredzēto darbu nodrošināšanai no 15. augusta līdz 30. septembrim Rīgas HES ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni.

Edgars Griķītis, ZMNĪ Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks informē: “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” no 2012. līdz 2014. gadam veica inženieraizsardzības būvju – aizsargdambju apsekošanu Ogrē un Ikšķilē. To renovācija nav notikusi 40 gadu, konstruktīvais nolietojums dzelzsbetona plātnēm pārsniedz 30%, deformācijas šuvēm 70%, asfaltbetona segumam 40 % utt., tādēļ aizsargdambji ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un ir nepieciešama to atjaunošana.
ZMNĪ projekta ietvaros ir paredzējusi aizsargdambju nogāzes atjaunošanu ūdenslīmeņa mainīgajā zonā, veicot jaunas stiprinājuma plātnes betonēšanu. Dambim remontēs deformācijas šuves, sakārtos dzelzsbetona parapeta blokus, pārbūvēs asfalta betona aizsargdambju virsmas nostiprinājumus. Atjaunojamajos dambju posmos izbūvēs dambja virsmas apgaismojumu, veiks teritorijas labiekārtošanu un nodrošinās vides pieejamību. Kopumā tiks atjaunoti aizsargdambji Ogrē 2,47 km un Ikšķilē 3.64 km garumā, tādējādi aizsargājot pilsētas pret plūdu riskiem turpmākos 20 gadus.”
AS „Latvenergo” pakāpenisku ūdenslīmeņa pazemināšanu sāks 14. augustā. No 15. augusta līdz 30. septembrim Rīgas HES ūdenskrātuvē būs pazemināts ūdenslīmenis līdz atzīmei 16.25–16.75 metriem Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Ūdenslīmeņa pakāpeniska atjaunošana ūdenskrātuvē sāksies 29.septembrī.
Ūdenslīmeņa svārstības būs novērojamas arī Rīgas HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošo pašvaldību teritorijās: Ķekavas, Ogres, Ikšķiles un Salaspils novadā.
AS „Latvenergo” Rīgas HES strādā atbilstoši Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās Ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumiem.
AS “Latvenergo” savus ilggadējos Rīgas HES hidrotehnisko būvju atjaunošanas remontus noslēdza 2015. gadā septembrī. Kopumā četru gadu laikā pakāpeniski pa posmiem vairāku kilometru garumā ir atjaunotas Rīgas HES hidrobūves, tajā skaitā dzelzsbetona konstrukcijas un betona virsmas ūdens līmeņa mainīgajā zonā, tādējādi AS “Latvenergo” šogad un turpmākos gadus pazemināt līmeni ūdenskrātuvē savām vajadzībām nav nepieciešams.
Informāciju sagatavoja Ilvija Līvmane, AS “Latvenergo” Komunikācijas projektu vadītāja