Tilts, makšķernieki, rudens

Piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu namu siltināšanai

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

26.03.2015 13:21

Šogad namu siltināšanai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 70 000 apmērā saņems sešas daudzdzīvokļu mājas Ogrē.

 

2013. gada 21. martā Ogres novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10/2013 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

 
Noteikumi pieņemti, lai pašvaldība būtu tiesīga sniegt finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu māju, kurās dzīvokļi pieder vairākiem īpašniekiem, energoefektivitātes pasākumu veikšanai (ārdurvju bloku, logu nomaiņa koplietošanas telpās; ārējo sienu siltināšana; norobežojošo konstrukciju – pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva griestu – pārseguma siltināšana; karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana; citi energoaudita atskaitē minētie pasākumi; ar iepriekš saistītajiem pasākumiem veiktā ēkas tehniskā apsekošana, tehniskais projekts, būvuzraudzība un autoruzraudzība) nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņa samazinājumu. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru.
Saskaņā ar noteikumiem pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu apmērā, bet ne vairāk kā EUR 70 000 viena gada ietvaros. Pieteikumi tiek apmierināti to saņemšanas secībā.
 
Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un kuras atbilst šādiem nosacījumiem: dzīvojamā mājā nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības; vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem; dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs; vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt mājas energoefektivitātes pasākumus un apmaksāt ar to īstenošanu saistītos izdevumus; dzīvojamām mājām veikts energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums un izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts vai saņemta vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte, kura saskaņota būvvaldē.
 
Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts 50 % apmērā no pieteikuma tāmē norādītajām izmaksām.
Pilnvarotajai personai, kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.
 
Visus pašvaldībā reģistrētos pieteikumus izvērtē Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija un iesniedz domei lēmuma pieņemšanai par līdzfinansējuma piešķiršanu. Šogad ir saņemti 12 pieteikumi.
 
Domes sēdē 19. martā deputāti nolēma apstiprināt komisijas izvērtētos un īstenošanai izvirzītos projektu pieteikumus Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai šādām daudzdzīvokļu mājām Ogrē: Vidus prospekts 20, Ausekļa prospekts 10, Grīvas prospekts 29, Meža prospekts 6, Mālkalnes prospekts 19, Lapu iela 11, piešķirot līdzfinansējumu EUR 70 000.
 
Pašvaldības aģentūrai “Ogres namsaimnieks” uzdots organizēt saistošo noteikumu Nr. 10/2013 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 14. punktā paredzētā līguma slēgšanu.
 
Līdzfinansējums atteikts šādām ēkām: Mālkalnes prospekts 7, Mālkalnes prospekts 12, Mālkalnes prospekts 27, Tīnūžu iela 12, Grīvas prospekts 9 un Parka iela 10.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
5
6
13
30
Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Decembris
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?