Uzsākta represēto piemiņas vietas labiekārtošana

Drukāt
Sākumlapa > Vide > Ziņas, jaunumi

26.08.2015 08:41

Šonedēļ ir uzsākti represēto piemiņas vietas labiekārtošanas darbi Ogrē, Meža prospektā 2b.

Represēto piemiņas vieta un pats piemineklis ir sliktā stāvoklī. Ir nepieciešami ievērojami uzlabojumi, lai izveidotu pievilcīgu un pieejamu vidi, sevišķi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Esošā infrastruktūra ir ne tikai nolietojusies, bet arī nav atbilstoša piemiņas pasākumu organizēšanai, jo laukumiņš pie pieminekļa ir mazs un tajā var pulcēties neliels skaits cilvēku.
Pēc iepirkuma izsludināšanas pašvaldība 31. jūlijā noslēdza līgumu ar SIA “Danks”. Līguma summa ir EUR 55 243, 60 (bez PVN), darbu izpildes termiņš – šī gada 30. oktobris. Līdz šim uzņēmums teritoriju ir norobežojis, ir demontēts piemiņas akmens, nozāģēti satrupējušie un labiekārtošanas darbu veikšanai traucējošie koki.
Projektā paredzēts saglabāt esošo pieminekļa novietojumu un kompozicionālo risinājumu. Laukumu, kur atrodas piemiņas akmens, paredzēts nobruģēt ar betona bruģakmens segumu, izveidojot izteiktu apļa formu, kam pa perimetru paredzēts novietot solus ar atzveltnēm. Bruģētā laukuma centrs tiks uzsvērts ar stariem, kas, krustojoties centrā, veidos ausekļa simbolu, to paredzēts izgatavot no metāla un iestrādāt segumā. Pavisam paredzēti astoņi dažāda garuma stari, kas beidzas gan apļa robežās, gan ārpus tā jau zālienā. Pašu pieminekli paredzēts novietot uz pulēta granīta postamenta, kas paredzēts arī ziedu novietošanai. Laukumā pa labi no pieminekļa būs novietots karoga masts, kurā pasākumu laikā un arī ikdienā paredzēts uzvilkt valsts karogu. Līdz piemineklim ir paredzēts rekonstruēt esošo celiņu, mainot tam segumu un izveidojot jaunas kāpnes. Celiņam gar abām pusēm paredzēts atjaunot esošo krūmu dzīvžogu un papildus uzstādīt apgaismes stabus, kas celiņu uz pieminekli izgaismos arī tumsā. Papildus esošajam celiņam paredzēts ierīkot otru celiņu, kas iekļaujas esošajā reljefā un izvijas starp kokiem un krūmiem. Šis celiņš būs ar grants segumu un ar vienmērīgu slīpumu, lai būtu ērts uzbraukšanai ar invalīdu ratiņiem vai māmiņām ar bērnu ratiem. Abi celiņi simbolizēs cilvēku dažādos likteņus, viens taisns, īss, ar šķēršļiem (kāpnes), otrs - līkumains, bet ērts.
Pieminekļa izgaismošanai paredzēts izmantot speciālu apgaismojumu un gar bruģēto celiņu simetriski abās pusēs tiks izvietoti nelieli apgaismes stabi ar gaismu, kas vērsta uz leju. Laukumā pie pieminekļa paredzēti divi parka apgaismes stabi. Piemineklis papildus tiks izgaismots ar četriem zemē iebūvētiem prožektoriem (divi vērsti uz pieminekli, divi - uz kokiem un krūmiem aiz pieminekļa). Paredzēts izbūvēt arī ūdensvada pievadu stādījumu un puķu laistīšanai.
Represēto piemiņas vietas labiekārtošanas tehniskais projekts tika izstrādāts jau 2011. gadā. Darbu veikšanai pašvaldība vairākkārt mēģināja piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, diemžēl neveiksmīgi - iesniegtie pieteikumi projektu konkursam tika noraidīti. Ar pašvaldības un valsts atbalstu šogad represēto piemiņas vieta tiks sakārtota. Paredzēts, ka 50% no kopējām projekta izmaksām segs Ogres novada pašvaldība, bet atlikušos 50% no valsts budžeta programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”. Valsts budžetā 2015. gadam tika iekļauts finansējums divu projektu atbalstam Ogres novadā. Saeimas sēdē 2014. gada 17. decembrī, pieņemot Valsts budžetu galīgajā lasījumā, atbalstu guva vairāki Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un brīvībai”/LNNK ierosinājumi piešķirt finansējumu objektu sakārtošanai pašvaldībās, tostarp peldbaseina rekonstrukcijai Madlienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis” un politiski represēto piemiņas vietas rekonstrukcijai Ogrē.
Piemiņas vietas labiekārtošana veicinās cilvēku iesaistīšanos atceres pasākumos, pieminot un atceroties totalitārā režīma upurus un padomju varas veiktās deportācijas, bez tam tā ļaus arī ikdienā atcerēties par šiem upuriem, jo piemiņas vieta atrodas pilsētas centrā. Pēc labiekārtošanas darbu veikšanas šī piemiņas vieta būs vairāk pamanāma un atvērta Ogres pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.