Tilts, makšķernieki, rudens

Meliorācijas sistēma novadā jāsakārto

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

27.07.2015 11:11

Lai pašvaldības būtu tiesīgas mērķtiecīgāk iesaistīties meliorācijas sistēmu uzturēšanas procesā, ar 2015. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Meliorācijas likumā, kurā ir noteikts jauns termins – pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma. 

 
Ogres novada pašvaldība 17. jūlija domes sēdē nolēma piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu koplietošanas meliorācijas sistēmām Krapes, Ķeipenes, Mazozolu, Ogresgala un Taurupes pagastā. 
 
Pēc Latvijas Republikas likuma meliorācijas sistēmas Latvijā ekspluatē un uztur attiecīgie zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Maldīgs ir sabiedrības priekšstats par to, ka visas meliorācijas sistēmas vēl joprojām pieder valstij. Ogres novada pašvaldības meliorācijas inženiere Liene Zīliņa atzīst, ka liela daļa cilvēku rūpējas par meliorācijas sistēmu uzturēšanu, kā arī saprot tās nozīmību saimnieciskajā darbībā, tomēr tikpat liela daļa to nedara. “Sadarbība ar iedzīvotājiem ir pozitīva. Cilvēki nāk un interesējas,” L.Zīliņa pateicas par iedzīvotāju pretimnākšanu un iesaistīšanos, kā arī pateicas pagasta pārvalžu vadītājiem un zemju īpašniekiem, kuri iesaistījās meliorācijas sistēmu apsekošanā, lai pašvaldības domes varētu pieņemt lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu.
 
Vēsturiski meliorācijas sistēmu būvniecība un ieviešana sāka attīstīties laikā, kad bija nepieciešamas papildu platības, ko apsēt un kur iekopt lauksaimniecības zemes, kā arī pierādot, ka hidroloģiskais režīms spēj palielināt gan mežaudžu, gan lauksaimniecības platību produktivitāti.
 
Šobrīd tiek veikts liels darbs saistīts ar meliorācijas sistēmu apzināšanu pilsētas teritorijā. VSIA Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi (ZMNĪ) ir apzinājuši meliorācijas sistēmas lauku teritorijās, tomēr par pilsētas teritoriju informācija nav pietiekama. L.Zīliņa: “Par pilsētu informācija ir skopa. Ir zināms, ka pilsētā ir meliorācijas sistēmas, galvenokārt bijušajās dārziņu kooperatīvu teritorijās, tomēr precīzs to apjoms un izvietojums - nav līdz galam skaidrs.”
 
Šobrīd notiek meliorācijas sistēmu inventarizācija arī Ogres pilsētā. L.Zīliņa skaidro, ka meliorācijas sistēmas pilsētās un lauku teritorijā ir dažādas. Ogres pilsētas ģeogrāfiskais izvietojums ir tāds, ka pilsēta  atrodas vietā ar izteiktu reljefu - gan pakalniem, gan purvainām ielejām, tāpēc meliorācija ieņem vēl būtiskāku lomu pilsētvidē. Pilsētas teritorijā nevar viennozīmīgi izdalīt tikai meliorācijas sistēmas, tā ir ļoti cieši saistīta ar lietus kanalizāciju. Pilsētā bieži ir sastopama dubultā sistēma – tas nozīmē, ka pamatā ir lietus kanalizācija, bet tā ir sasaistīta ar meliorācijas sistēmas elementiem (piemēram Jaunogrē, Pumpuru ielā). Tāpat pilsētas teritorijā neaizvietojamu lomu ieņem vaļējie grāvji. L.Zīliņa stāsta, ka grāvji ir labāki par segtajiem vadiem, jo pavasarī tie sāk strādāt ātrāk, bet rudenī darbojas ilgāk.
Problēmas pilsētā un ārpus tās saistās ar to, ka liela daļa meliorācijas sistēmas ir pārbūvēta un pārveidota, turklāt bez saskaņošanas un attiecīgo iestāžu informēšanas. Pilsētā zemju īpašnieki, cerībā iegūt lielāku teritoriju, aizmirst par meliorācijas sistēmas nozīmību. Tas radījis sekas, ka drenāžas caurules ir dažāda diametra un garuma un nav ūdenim pietiekoša krituma, kas savukārt izraisa ūdens stāvēšanu grāvjos, kā arī piegulošo platību applūšanu. Tas nozīmē, ka arī būvdarbi jāveic sistemātiski, lai nodrošinātu ūdens tecēšanu uz zemāko vietu. Šobrīd ir sākta mērķtiecīga un pakāpeniska pilsētas meliorācijas sistēmas sakopšana.
 
Meliorācijas inženiere skaidro, ka pagastu centri nav pārāk lieli, tāpēc darbs ar meliorācijas sistēmām ir vieglāks. “Lielākās problēmas pagastos saistās ar sistēmām, kas ilgstoši nav koptas, tādējādi aizaugušas. Šādas meliorācijas sistēmas bieži vien vairs nav glābjamas, tās jāpārtaisa. Jāuzteic arī lielie saimnieki, kuri rūpējušies un rūpējas par meliorācijas sistēmām, tāpat arī piedalījušies dažādos Eiropas Savienības projektos, lai paaugstinātu savas zemes auglību,” saka L.Zīliņa.
 
Lielākie projekti, kas šobrīd tiek īstenoti saistībā ar meliorācijas sistēmām, ir projekta konkursa izsludināšana par Ciemupes meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu, paralēli notiek Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu (ZMNĪ)  projekti, kuru ietvaros notiek Ķilupītes un Urgas pārbūve un atjaunošana, notiek arī elektronisko latu iegāde Ogres upes līmeņa monitoringam, lai noteiktu Ogres upes līmeņa svārstības, kā arī dalība Baltijas jūras reģiona programmas pilotprojekta konkursā “SWAM” par zaļo” lietus ūdens infrastruktūru Ogres pilsētā.
 
Urga un Ķiļupīte ir Valsts nozīmes ūdensnotekas, ko apsaimnieko un uztur ZMNĪ.  L.Zīliņa uzsver, ka Ogres novada pašvaldībai izveidojusies cieša sadarbība ar ZMNĪ.
 
Saistībā ar nekustamo īpašumu iegādi, L.Zīliņa norāda: “Pērkot īpašumus, cilvēki vienmēr noskaidro, vai ir pieejama elektrība, vai ir ievilkta kanalizācija, tomēr ļoti reti cenšas noskaidrot, vai noskatītajam īpašumam ir bijusi meliorācijas sistēma. Šobrīd ir publiski pieejams meliorācijas digitālais kadastrs, ko var aplūkot interneta vietnē www.melioracija.lv, kur ikviens bez maksas var noskaidrot sev interesējošam īpašumam meliorācijas kadastra ziņas. Jāpiebilst, ka par visu Latvijas teritoriju informācija vēl nav pieejama, tā tiek pakāpeniski papildināta. Ņemot vērā, ka cilvēks (dzīvība) ir viens no dabas elementiem, būtu jāapzinās, ka nevaram nostāties pret pārējiem dabas elementiem, šajā gadījumā ūdeni, jo kā jau paši no pieredzes zinām, ka ūdens ir stiprāks, un šī nerēķināšanas mums maksā dārgi.”

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
5
6
13
30
Decembris
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?