Tilts, makšķernieki, rudens

Pozitīva virzība meliorācijas sistēmu sakārtošanā Ogres novadā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.07.2015 22:10

Daudzviet Latvijā nesakārtotās meliorācijas sistēmas rada nopietnas problēmas nekustamo īpašumu apsaimniekošanā. Ogres novads nav izņēmums.

 

Ik pa laikam Ogres novadā applūst lielākas vai mazākas teritorijas. Pie vainas bieži vien ir neiztīrītie koplietošanas grāvji, kas pieder vairākiem īpašniekiem. Lai veiktu šādu grāvju tīrīšanu, ir nepieciešams saskaņojums ar visiem īpašniekiem. Diemžēl saskaņošanas process var ievilkties gadiem ilgi, grāvji aizaug, pašvaldība kā viens no grāvju īpašniekiem arī neko nav tiesīga darīt kopīpašumā bez citu īpašnieku piekrišanas, un tā veidojas apburtais loks, kura rādiuss arvien palielinās, applūšanas riskam tiek pakļauta arvien plašāka teritorija, jo ūdens, ja grāvis nenodrošina caurplūdi, pat sev atrod citu ceļu.
 
“Lai šo apburto loku pārrautu, Ogres novada pašvaldības vadība jau pagājušā gada vasarā nonāca pie slēdziena, ka ir nekavējoties jāķeras pie meliorācijas sistēmas sakārtošanas novadā. Diemžēl iepriekšējos gados meliorācijas sistēmas novadā ilgstoši netika pienācīgi apsaimniekotas, vietām tās patvaļīgi demontētas vai pat vispār neeksistē, tādēļ daudzas teritorijas novadā lietavu gadījumā applūst. Šāda atkarība no laika apstākļiem ir nepieļaujama! Reorganizējot pašvaldības administrācijas struktūrvienības, šogad ir izveidots meliorācijas speciālista amats, un darbalauks šim speciālistam ir ļoti plašs. Nerisinot meliorācijas sistēmu pienācīgas ekspluatācijas un uzturēšanas jautājumu, stipru lietavu gadījumā teritorijas atkārtoti applūdīs,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis.
 
Lai pašvaldības būtu tiesīgas mērķtiecīgāk iesaistīties meliorācijas sistēmu uzturēšanas procesā, ar 2015. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Meliorācijas likumā, kurā ir noteikts jauns termins – pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma.
 
Ar šī termina ieviešanu īpašuma tiesības nevienam netiks atņemtas un zemesgabalu robežas netiks mainītas, taču, ja, piemēram, kādam grāvim tiks noteikts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss, varēs sekmīgāk risināt grāvja uzturēšanas, sakārtošanas jautājumu, ieguldot gan pašvaldības budžeta finansējumu, gan piesaistot  Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tāpat arī veiksmīgāk plānot un realizēt meliorācijas sistēmas attīstības pasākumus.
 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšana būtiski ietekmēs ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūrās objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos). Mainot statusu, šajā koplietošanas sistēmas teritorijā esošo zemju īpašniekiem netiks uzlikti papildu apgrūtinājumi vai aprobežojumi, kā arī netiks mainīti meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi,” skaidro novada pašvaldības meliorācijas speciāliste Liene Zīliņa.
 
Svarīgi ir arī tas, ka līdz ar koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu pašvaldības pienākums ir nākamo gadu budžetos paredzēt rezerves finanšu līdzekļus, kas būtu nepieciešami gadījumos, kad kāds no koplietošanas meliorācijas sistēmas dalībniekiem apzināti vai neapzināti  radījis situāciju, ka šī sistēma tiek nosprostota, bojāta vai nekopta tādā mērā, ka rada plūdu draudus apkārtējai teritorijai – lai varētu šo bojājumu nekavējoties novērst par pašvaldības līdzekļiem, pēc tam likuma noteiktajā kārtībā piedzenot šos līdzekļus no vainīgā īpašnieka.
 
Jau rīt Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti lems par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu meliorācijas sistēmām Krapes, Ķeipenes, Mazozolu, Ogresgala un Taurupes pagastā. Savukārt Finanšu komitejas sēdē deputāti spriedīs par koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanu Ogresgala pagasta Ciemupes ciema lauksaimniecības zemēs (atrodas poldera teritorijā) un iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu šī projekta īstenošanai, jo, kā zināms, lielā nokrišņu daudzuma dēļ 2014. gada siltajā sezonā šajā teritorijā applūda vairāk kā 50 īpašumi. Pašvaldībā vairākkārtīgi saņemti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu novērst viņiem piederošo nekustamo īpašumu applūšanu.
 
Meliorācijas speciāliste un šo pagastu pārvalžu vadītāji ir izvērtējuši pagastos esošās meliorācijas sistēmas, to galvenos parametru un nozīmīgumu pagastu infrastruktūrā, ņemot vērā šādus kritērijus: sateces baseina lielums; meliorācijas sistēmas tuvumā esošie pagasta infrastruktūras stratēģiskie objekti (ielas, būves, attīrīšanas ietaises). Apsekošanas un izvērtēšanas rezultātā izdarīts secinājums, ka pašvaldības koplietošanas statusu nepieciešams noteikt 6 pagastos nozīmīgiem.
 
“Ņemot vērā kopējo grāvju tehnisko stāvokli, novērtēts, ka nepieciešams veikt to atjaunošanu, tādējādi uzlabojot ūdens novadīšanu no piegulošajām teritorijām, lauka drenāžas sistēmu darbību, kā arī veicot gruntsūdeņa līmeņa regulēšanu. Turklāt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršana meliorācijas sistēmām ļautu pašvaldībai pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Iegūstot iepriekš minēto atbalstu pašvaldība spētu veikt novadgrāvju atjaunošanu,” skaidro L.Zīliņa
 
Meliorācijas speciāliste atzīst, ka grāvju īpašnieku attieksme par meliorācijas sistēmu statusa maiņu kopumā bijusi pozitīva.
 
Piešķirot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, zemju īpašniekiem būs jāturpina veikt to kopšanu un uzturēšanu. Pašvaldība piedalīsies pašvaldības nozīmes koplietošanas sistēmas būvniecībā un uzturēšanā.
 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
5
6
13
30
Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Decembris
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?