Tilts, makšķernieki, rudens

Plānots precizēt notekūdeņu aglomerācijas robežas

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.04.2020 13:43

Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē 9. aprīlī tika izskatīts jautājums par Ogres pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežu precizēšanu un Ogresgala notekūdeņu aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu.

 
Ogres novada pašvaldības dome 2014. gada aprīlī apstiprināja projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” tehniski ekonomisko pamatojumu, kura pielikumā tika noteikta Ogres notekūdeņu aglomerācijas teritorija. Saskaņā ar Eiropas Padomes Direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un Ministru kabineta noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī aglomerācija nozīmē zonu, kur iedzīvotāju skaits un/vai ekonomiskās aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai varētu savākt notekūdeņus un novadīt tos uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē. Atbilstoši minētajiem Ministru kabineta noteikumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas ierīko visās apdzīvotās vietās, kur cilvēku skaits ir 2000 vai lielāks un par kanalizācijas sistēmu ierīkošanu atbild vietējā pašvaldība. Savukārt aglomerācijās, kur cilvēku skaits ir mazāks par 2000, par centralizētas kanalizācijas sistēmas ierīkošanas nepieciešamību lemj attiecīgā pašvaldība.
 
Šobrīd vairākās Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijās vērojams iedzīvotāju skaita un individuālo māju būvniecības pieaugums.
 
Viena no šādām teritorijām ir “Lašupes I” un “Lašupes II”, Ogres pilsētā, kurās 2020. gada sākumā bija 532 deklarēti iedzīvotāji. Tās ir bijušās dārzkopības kooperatīvo sabiedrību (DKS) teritorijas, kurās atbilstoši būvnormatīviem un teritorijas apbūves noteikumiem nebija prasība ierīkot lokālās bioloģiskas attīrīšanas ietaises, līdz ar to tika ierīkotas krājtvertnes, kas rada lielu risku vides piesārņojumam. Ņemot vērā teritorijas reljefu un to, ka daļa no teritorijas atrodas Ogres upes applūstošajā daļā, kā arī Ogres upes tuvumu, ir būtiski nodrošināt, lai šīs teritorijas nekļūst par biogēnā piesārņojuma avotu Ogres upei, Daugavai un Baltijas jūrai. Līdz ar to “Lašupes I” teritorijā būtu nepieciešams izbūvē centralizētos kanalizācijas tīklus ar kopējo garumu 4 687 m (pieslēdzot 70 esošas mājsaimniecības), savukārt “Lašupes II” - 8 095 m, tai skaitā 3 sūkņu stacijas (pieslēdzot pakalpojumam 150 esošas mājsaimniecības). Plānotās būvniecības izmaksas bijušajās DKS “Lašupes I” un DKS “Lašupes II” ir 2 896 400 eiro.
 
Augsts apbūves blīvums raksturīgs arī Rūpnieku un Loku ielas rajonam, taču pašlaik centralizētā kanalizācijas tīkla pārklājums neaptver visu teritoriju. Ogres novada Attīstības programmā 2014.-2020.gadam iekļautā projekta ideja “Rūpnieku un Loku ielu rajona ielu attīstība” paredz 2020.-2024.gada laika periodā īstenot šī rajona ielu pārbūvi, kuras ietvaros būtu lietderīgi paplašināt arī kanalizācijas tīklu. Ogres pilsētas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā būtu jāiekļauj šādām ielām pieguļošās apbūves teritorijas: Stirnu iela (visā garumā), Ošu iela, Skuju iela, Zaļumu iela, Vīksnu iela, Pamatu iela, Putnu iela, Kadiķu iela.
 
Izvērtējot faktisko kanalizācijas tīklu pārklājumu, esošo lietotāju skaitu un potenciālo pieprasījumu, Ogres pilsētas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā nepieciešams iekļaut arī apbūves teritorijas pie šādām ielām: Brīvības iela (posmā no Amatnieku līdz Loku ielai), Rīgas iela (posmā no Griezes līdz Lāčplēša ielai), Melleņu iela, Varavīksnes iela, Dzērveņu iela, Zaķu iela, J. Čakstes prospekts (posmā no Saulstaru līdz Indrānu ielai), Strēlnieku prospekts (posmā no J. Čakstes prospekta līdz Strēlnieku prospektam 41 un no Lakstīgalu ielas līdz Puķu ielai), Vālodzes iela, Taisnā iela, Indrānu iela, Strādnieku iela, Dambja iela (posmā līdz J. Alunāna ielai), Preses iela, Mičurina iela, Urgas iela, Tūju iela, Liepu iela, Nogāzes iela (Daugavpils ielai paralēlais posms), Lakstīgalu iela.
 
Iedzīvotāju skaita un apbūves intensitātes pieaugums vērojams ne tikai pilsētā, bet arī Ogresgala pagastā - Rankas, Upes, Gravas, Ogres, Ziedu, Ozolu, Krasta, Līču ielām un Vidus prospektam pieguļošajā teritorijā (2020.gada sākumā deklarēto iedzīvotāju skaits sasniedzis 238 personas). Šīs teritorijas atrodas Ogres upes tuvumā, taču nav pieslēgtas centralizētajam kanalizācijas tīklam. Izbūvējot centralizēto kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu  467 m (t.sk. savienojuma trase no Vidus prospekta līdz esošai akai pie „Liepas 5” – 354 m), būtu iespējams nodrošināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 89 mājsaimniecībām un 32 citiem objektiem (t.sk. zemes vienības un nepabeigtas jaunbūves). Aptuvenās kopējās būvniecības izmaksas ir 1 065 434 eiro.
 
Lai paaugstinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, novērstu augsnes un grunts ūdeņu piesārņojumu ar biogēnajiem elementiem, tādējādi sekmējot ilgtspējīgas attīstības principu, domes deputāti nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz precizēt Ogres pilsētas notekūdeņu aglomerācijas teritoriju un apstiprināt Ogresgala pagasta notekūdeņu aglomerācijas teritoriju, uz domes sēdi 16. aprīlī, kad tiks pieņemts gala lēmums.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
5
6
13
30
Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?