Tiks veikta Ogres upes gultnes un krastu skenēšana

Drukāt
Sākumlapa > Vide > Ziņas, jaunumi

03.04.2019 10:43

Laika posmā no 5.aprīļa līdz 26.aprīlim tiks veikta Ogres upes gultnes un krastu skenēšana ar dronu posmā no A6 autoceļa līdz Ogresgala pagasta administratīvajai robežai ar Ķeguma novadu.

Skenēšanas darbi tiek veikti Baltijas jūras reģiona programmas projekta “ Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas (NOAH)” ietvaros.
Projekta mērķis ir samazināt kaitīgo un bīstamo vielu izplūdi no pilsētas lietus ūdens noteces vietām, kas nonāk pēc tam Baltijas jūrā, palielinot valsts un privāto dalībnieku kapacitāti, kas nodarbojas ar zemes izmantošanas un teritorijas plānošanu. Ogres novada pašvaldība projekta ietvaros plāno ierīkot automatizēto plūdu monitoringa sistēmu, kas būs ne tikai operatīva un ātra apziņošanas sistēma atbildīgajiem dienestiem, kā arī iedzīvotājiem, kas atrodas plūdu riska teritorija, bet arī preventīvi veikts Ogres upes sateces baseinā Ogres upes ūdens līmeņu monitorings.
Vairāk informācijas par projektu šeit.
Līgums par veicamajiem darbiem ir noslēgts ar uzņēmumu SIA “Mikrokods”.