Brīvības iela 24.04.2019.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.02.2019 14:44

PPP biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu no 8.03. - 8.04.2019 rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 
Atbalsta apmērs: 287 998.86 EUR
 
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 
- 10 000 EUR;
 
Atbalsta intensitāte:
- 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
 
Rīcības apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.
 
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2019. gada 8. aprīlim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
 
INFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar projektu vadītāju Māri Cīruli, tālruņa nr. 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv.
 
Informāciju sagatavoja PPP  Zied zeme

 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?