Brīvības iela 24.04.2019.

Ēkā “Pie zelta liepas” darbosies sociālais uzņēmums SIA “BĻODA.LV”

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.10.2019 12:01

Šodien, 17. oktobrī, Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums nodot sociālajam uzņēmumam SIA “BĻODA.LV” bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 18, Ogrē, telpas 1.stāvā 383,5 m2 platībā (izņemot telpas, kas tiek izmantotas Ogres novada Tūrisma un informācijas centra vajadzībām) un pagrabstāvā.


Ogres novada pašvaldības dome 2019.gada 11.jūlijā apstiprināja konkursa “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” nolikumu un izveidoja konkursa vērtēšanas komisiju. Konkursa mērķis - veicināt sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Konkursa varēja piedalīties uzņēmēji, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu.
 
2019.gada 12.jūlijā Ogres novada pašvaldība izsludināja konkursu, taču tas noslēdzās bez rezultātiem. Konkurss atkārtoti tika izsludināts šī gada 9.septembrī, nodrošinot plašāku informāciju par konkursu, izmantojot dažādus medijus un publicitātes iespējas, kā arī iesaistot Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, kas nodrošināja informācijas izplatīšanu asociācijas biedru vidū.
 
Konkursā tika saņemts viens piedāvājums, ko iesniedza SIA “BĻODA.LV”. Izvērtējot piedāvājumu, konkursa vērtēšanas komisija minēto uzņēmumu atzina par konkursa uzvarētāju. Ogres novada pašvaldības domes sēdē izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka konkursa uzvarētājs atbilst visiem konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem un saskaņā ar Labklājības ministrijas lēmumu tam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, kā arī tas ir reģistrēts Labklājības ministrijas izveidotajā un uzturētajā sociālo uzņēmumu reģistrā.
 
Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par minēto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam SIA “BĻODA.LV”. Telpas uzņēmējs ir tiesīgs izmantot kafejnīcas ierīkošanai, tās tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem, bet ne ilgāk, kamēr sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ir piešķirts sociālā uzņēmēja statuss. Līgums par telpu nodošanu tiks noslēgts viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
 
Nododot telpas Brīvības ielā 18, Ogrē, bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam kafejnīcas ierīkošanai, Ogres novada pašvaldība veiks nozīmīgu ieguldījumu sociālās vides uzlabošanā, veidojot jaunu darba vietu rašanos Ogres novadā, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Tādējādi tiks atjaunota ne tikai ēkas vēsturiskā vērtība, bet arī veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana un sekmēta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība, radot sociālajam uzņēmumam labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi Ogres novadā.
 
Telpas Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā ir izremontētas un pielāgotas kafejnīcas ierīkošanai. Tās atrodas renovētā ēkā Ogres pilsētas vēsturiskās apbūves teritorijā pilsētas centrā. Ēka ir arī vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pilsētas iedzīvotāju un viesu atmiņās šī ēka saistās ar kafejnīcu “Pie zelta liepas”, kas tur darbojās no 1969. līdz 1997.gadam. Teritorija ap ēku ir labiekārtota – uzstādīta brīvdabas skatuve, digitālā strūklaka, pārbūvēts pilsētas skvērs, kurā tiek organizēti dažādi publiski pasākumi. Ēkai 1.stāvā piebūvēta āra terase, kuru var izmantot gan kafejnīcas vajadzībām, gan publisko pasākumu laikā kā atpūtas vai aktivitātes zonu.
 
D. Bārbale informēja, ka Ogres novada pašvaldība uzsākusi sarunas ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju par iespējām iesaistīties un sniegt atbalstu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā. Asociācija ir novērtējusi Ogres novada pašvaldības aktīvu darbību un uzaicinājusi uz Sociālo uzņēmēju biedru un vēstnieku ikgadējo rudens sezonas tikšanos 28. novembrī, lai dalītos ar pieredzi sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā.

 

 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?