Brīvības iela 24.04.2019.

Konkurss sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai beidzies bez rezultātiem

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.08.2019 16:02

Ogres novada pašvaldības domes sēdē, kas notika šī gada 16.augustā, izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka konkurss “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1. stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” (turpmāk – Konkurss), kas tika izsludināts 2019.gada 12.jūlijā, ir noslēdzies bez rezultātiem (nav Konkursa uzvarētāja).

 
Šī gada 11. jūlijā domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par konkursa “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1. stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” rīkošanu, aicinot uzņēmējus pretendēt uz minētās ēkas 1. stāva un pagrabstāva bezatlīdzības izmantošanu sociālās uzņēmējdarbības organizēšanai, kā arī tika apstiprināts Konkursa nolikums un vērtēšanas komisija.
 
Konkursa mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Konkursa rezultātā tiktu atjaunota ne tikai ēkas Brīvības ielā 18, Ogrē vēsturiskā vērtība, bet arī veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana un sekmēta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība, radot sociālajam uzņēmumam labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi Ogres novadā.
 
Līdz Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (šī gada 2.augusts) tika saņemts 1 pieteikums. Diemžēl pretendents, kurš iesniedza pieteikumu, nav saņēmis sociālā uzņēmuma statusu, līdz ar to tas neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, tāpēc vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu, ka Konkurss ir beidzies bez rezultātiem.
 
D.Bārbale informēja, ka Konkursa nolikumā netika noteikts datums, kad Konkurss jāizsludina, vai cik reizes to drīkst darīt, kā arī ēkas iegādāšanās mērķis bija sociālās uzņēmējdarbības attīstība Ogres novadā, tāpēc nav pamata mainīt Konkursa nolikumu un nosacījumus attiecībā uz pretendentu. Viņa arī atzīmēja, ka uzņēmējiem iespēja darboties sociālās uzņēmējdarbības jomā ir jauna, kā arī par to nav pieejama plaša informācija, tāpēc komisija nolēma izsludināt Konkursu atkārtoti, nodrošinot plašāku informāciju par Konkursu, izmantojot dažādus medijus un publicitātes iespējas. Deputāti atbalstīja komisijas priekšlikumu.
  
Ogres novada pašvaldības nekustamais īpašums Brīvības ielā 18, Ogrē, atrodas pilsētas centrā. Šī ēka, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, daļai pilsētas iedzīvotāju un viesu atmiņās saistās ar kafejnīcu “Pie zelta liepas” no 1969. līdz 1997. gadam. 2015. gada jūnijā izsoles kārtībā šī ēka nonāca Ogres novada pašvaldības īpašumā. Iegādājoties ēku, pašvaldība plānoja īstenot vairākas likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par kultūras pieminekļu un vēsturiskās apbūves vērtību saglabāšanu un pilsētas kultūrvides attīstību, savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
 
Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā pašvaldība bija tiesīga uzsākt īpašuma apsaimniekošanu, tai skaitā renovācijas un būvniecības darbus. Turpmākajos gados tika veikta ēkas renovācijas projekta izstrāde un atjaunošanas darbi.
 
Paredzēts, ka ēkas 1. stāvā darbosies Ogres novada Tūrisma informācijas centrs, savukārt pārējās 1. stāva telpas un pagrabstāvu plānots izmantot kafejnīcas ierīkošanai, veicinot sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Tādējādi tiktu atjaunota ne tikai šīs ēkas vēsturiskā vērtība, bet arī veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana un sekmēta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība.
 
Pašvaldība aicina sekot līdzi informācijai par atkārtota konkursa izsludināšanu un piedalīties Konkursā.

 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?