Ogres upe, jūlijs, 2017 Brīvības iela, jūlijs, 2017

Nozīmīgākie pēdējā laikā īstenotie starptautiskie projekti

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

2011-2013: „RECO Baltic 21 Tech”, Baltijas jūras reģiona programma 2007-2103. Projekts īstenots sadarbībā ar citiem Baltijas jūras reģiona partneriem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Polijas un Vācijas un projekta vadošo partneri IVL Zviedrijas vides pētniecības institūtu. Tā ietvaros realizēti pilotprojekti atkritumu apsaimniekošanas jomā. Pilotprojekta aktivitātes ietvēra vides un finanšu izvērtējumu izstrādi atkritumu apsaimniekošanas sistēmai (finanšu ekonomiskais analīze) Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novada pašvaldībām ar mērķi izvēlēties sev piemērotāko atkritumu apsaimniekošanas modeli. Otrā aktivitāte bija koncesijas procedūras dokumentācijas izstrāde, lai nodotu atkritumu apsaimniekošanas tiesības pašvaldības teritorijās atkritumu apsaimniekotāju organizācijai. Izstrādāts arī datu bāzes modelis par atkritumu radītājiem pašvaldību teritorijās un komunikācijas plāns ar sabiedrību, kā arī sarīkoti informatīvie pasākumi Ogres novada iedzīvotājiem. Īstenojot projektu, bija pieejams plašs ekspertu loks gan no projektu partneru puses, gan ārpus tā.
 
2012-2013: „Vital Communities by Promotion of Youth Skills and Involvement” („Young Active Creative”), Igaunijas - Latvijas programma. Projekta iesniedzējs bija Polvas pilsētas pašvaldība (Igaunija), projekta partneri - Ogres novada pašvaldība, Ogres jauniešu klubs „Projektu darbnīca”, Ogres Rotarkakta klubs, kā arī NVO „Munalinn” no Igaunijas. Projekts bija vērsts uz jauniešu kapacitātes paaugstināšanu jauniešu pasākumu un starptautisku festivālu organizēšanā, īstenojot apmācības un noorganizējot divus starptautiskus jauniešu mākslas un mūzikas festivālus (Ogrē un Polvā).
 
2013-2015: „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” („Riverways”), Igaunijas - Latvijas programma. Projekts īstenots sadarbībā ar 39 citiem reģiona partneriem no Latvijas (Kurzemes, Rīgas un Vidzemes reģionu pašvaldībām un organizācijām) un Igaunijas (Dienvidigaunijas reģiona un Rietumigaunijas reģionu pašvaldībām un organizācijām), un projekta vadošo partneri - Kurzemes plānošanas reģionu. Projekta ietvaros Ogres novadā ir ierīkotas divas atpūtas un pieejas vietas Ogres upes krastā (labiekārtotas atpūtas vietas pie Rankas upes iztekas Ogresgalā un Krasta ielas lejas promenādes teritorija Ogres upes labajā krastā Ogres pilsētā), tādejādi veicinot ūdens tūrisma attīstību.
 
2013-2015: „Outdoor Learning 4 All” („O-L-A”), ES Mūžizglītības programma (Comenius reģionālās partnerības apakšprogramma). Projekta mērķis bija iedrošināt skolotājus un skolas vairāk pievērsties skolēnu apmācībai ārpus klašu telpām, brīvā dabā, uztverot to kā nozīmīgu apmācības dimensiju. Projekts tika īstenots sadarbībā ar vadošo partneri – Soutendas pašvaldību (Lielbritānija).
 
2015: ““Daba dziedē” – starpvalstu vides nometne Ogres novadā”, Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta ietvaros 2015.gada oktobrī Ogres novada pašvaldība organizēja vides nometni Čerņigovas bērniem, kuru ģimenes cietušas Austrumukrainas militārajā konfliktā.
 
2015-2016: “International Bridge of Music”, Nordplus Jauniešu programma (Sagatavošanas vizīte). Projekta ietvaros 2016.gada februārī Ogrē tika organizēta Keravas Mūzikas institūta (Somija), Jehvi Mūzikas skolas (Igaunija), Kelmes Mākslas skolas (Lietuva) un Ogres Mūzikas skolas pārstāvju kopīga darba tikšanās, kuras ietvaros noritēja partnerskolu savstarpējā iepazīšanās, diskusijas par nākotnes projekta tēmu un saturu, kā arī praktiskais darbs pie plašāka projekta pieteikuma izstrādes Nordplus Jauniešu programmas konkursam.
 
 
Arī virkne citu Ogres novada pašvaldības iestāžu piedalījušās dažādu starptautiska rakstura projektu realizācijā sadarbībā ar Beļģiju, Čehiju, Grieķiju, Horvātiju, Norvēģiju, Poliju, Slovēniju, Spāniju, Turciju, Vāciju, Zviedriju u.c. valstīm, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības un citām programmām un fondiem.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.09.2017.

Tuvākie notikumi

Septembris
4
17
24
Novembris
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Jau vairākus gadus Ogrē nedarbojas atskurbtuve, kur varētu ievietot alkohola vai narkotisko vielu reibumā esošās personas. Vai, jūsuprāt, Ogrē ir nepieciešams ierīkot atskurbtuvi?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrs