SOCIĀLIE PABALSTI

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

Ogres novada Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem.
Sociālā palīdzība pieejama pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas.
Tiesības saņemt sociālo palīdzību un citus pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras dzīves vietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo deklarētajā dzīves vietā Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 
Ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli novērtē un lēmumu pieņem Ogres novada Sociālā dienesta Ogres, Madlienas, Suntažu vai Taurupes sociālais centrs atkarībā no tā, kura sociālā centra darbības teritorijā ir deklarēta trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusa pieprasītāja dzīves vieta.
 
Ģimene (persona) atzīstama:
 
 1. ja ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 250 euro;
 2. ja ģimene sastāv no nestrādājošiem pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti un/vai ar tiem kopā dzīvo nepilngadīgi bērni, un šīs ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 305 euro;
 3. ja atsevišķi dzīvojošas personas vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 345 euro.
 
Ogres novada pašvaldībā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.27/2017 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” tiek izmaksāti šādi sociālās palīdzības pabalsti:
 
- dzīvojamās telpas īres (apsaimniekošanas) maksas un maksas par pakalpojumiem (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai:
 
 1. trūcīgam ģimenēm (personām) 50% apmērā no pēdējo rēķinu kopsummas mēnesī, kamēr ir spēkā trūcīgas personas (ģimenes) statuss, nepārsniedzot saistošajos noteikumos minētās summas;
 2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) 40% apmēra no pēdējo rēķinu kopsummas mēnesī, kamēr ir spēkā maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, nepārsniedzot saistošajos noteikumos minētās summas.
- kurināmā iegādei (200 euro gadā vienai ģimenei (personai)).
 
 1. trūcīgam ģimenēm (personām) 100 euro viena kalendārā gada laikā;
 2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) 100 euro viena kalendārā gada laikā maznodrošinātām ģimenēm un 70 euro - atsevišķi dzīvojošām maznodrošinātām personām.
Šo pabalstu var pieprasīt līdz 3 reizēm gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms 4 mēnešiem.
 
 
Ogres novada pašvaldībā tiek izmaksāti šādi citi sociālās palīdzības pabalsti:
 
 1. pirmskolas izglītības iestāžu (PII) un vispārizglītojošo skolu (skolas) izglītojamiem ar invaliditāti, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli (piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas);
 2. PII un skolu izglītojamiem no maznodrošinātām ģimenēm (piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas);
 3. PII un skolu izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērni  - nepilngadīgi vai bērni vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli (PII izglītojamiem piešķir 50% apmērā no ēdināšanas maksas un skolu izglītojamiem piešķir 100 % apmērā no ēdināšanas maksas).
*Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem Ogres novada Madlienas vidusskolas Krapes filiālē, Suntažu vidusskolas Lauberes filiālē, Taurupes pamatskolā, Taurupes pamatskolas Mazozolu un Meņģeles filiālēs un Ķeipenes pamatskolā, jo izglītojamo ēdināšanai minētajās izglītības iestādēs piemēro pašvaldības domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu” (protokola izraksts Nr.17, 36.§).
 
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2016 „Par ēdināšanas pabalstu”.
 
 
Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstus persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālā dienesta Ogres, Suntažu, Madlienas vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu un iesniedz saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju ārkārtas sēžu darba kārtība

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

 • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?