Sociālā dienesta pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili

Drukāt
Sākumlapa > Sociālā palīdzība > Aktualitātes

16.06.2017 13:28

2017.gada 2.jūnijā Ogres novada Sociālā dienesta visu struktūrvienību darbinieki devās skaistā un tālā pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sociālais dienests”, lai gūtu jaunu pieredzi par sociālā darba organizēšanu un administrēšanu vienā no lielākajām Latvijas pilsētām.

Tikšanās laikā Daugavpils kolēģi iepazīstināja ar Daugavpils Sociālā dienesta struktūru un darba organizāciju, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības veidiem un to administrēšanu pilsētā.
Daugavpils Sociālā dienesta struktūra ir atšķirīga salīdzinājumā ar Ogres novada Sociālā dienesta struktūru, jo iedalās atbilstoši sociālā darba specifikai. Sociālās palīdzības piešķiršanai darba struktūra ir divpakāpju - tam nepieciešams lielāks darbinieku skaits, un tas palīdz nodrošināt lielāku dokumentu kontroli, bet klientam rada zināmas neērtības, jo pabalsta saņemšanai nepieciešams vērsties pie diviem sociālā darba speciālistiem. Daugavpils sociālie darbinieki var lepoties ar salīdzinoši labām algām un uzlabotiem un pielāgotiem darba apstākļiem.
Sadaloties trijās grupās, Ogres novada Sociālā dienesta darbinieki apmeklēja Daugavpils sociālā dienesta sociālās palīdzības nodaļu, gūstot padziļinātu ieskatu šīs nodaļas darbības un funkciju nodrošināšanā Daugavpils iedzīvotājiem, kā arī guva vērtīgu ieskatu sociālo pakalpojumu - krīzes centra, patversmes, dienas centra „Saskarsme” un grupu dzīvokļu apmeklējumos.
Interesantas diskusijas izvērtās starp abu pilsētu – Ogres un Daugavpils - analogu nodaļu sociālajiem darbiniekiem, kas devis jaunas atziņas, vērtīgu pieredzi un ierosmes turpmākajā darbā profesionālajā jomā. Daugavpils kolēģi izteica vēlmi doties atbildes vizītē uz Ogres novada Sociālo dienestu un tikšanās laikā izrādīja lielu ieinteresētību iepazīties ar Sociālā dienesta darba organizāciju Ogres novadā.
Pieredzes apmaiņas pasākumu bagātināja arī tajā ietvertā kultūras programma, brauciena noslēgumā Ogres novada Sociālā dienesta darbinieki apskatīja iespaidīgu Marka Rotko gleznu izstādi.
Informāciju sagatavoja Ņina Asare, Ogres novada Sociālais dienesta projektu vadītāja