Ogres novada Sociālā dienesta 2018. gada publiskais pārskats

Drukāt
Sākumlapa > Sociālā palīdzība > Aktualitātes

18.04.2019 11:21

Ogres novada Sociālais dienests ir Ogres novada domes izveidota iestāde ar juridiskas personas statusu. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir savas darbības teritorijā nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīves vietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
Ar Ogres novada Sociālā dienesta publisko pārskatu par 2018. gadu var iepazīties pievienotajos dokumentos.