Uzsākta Skolas ielas pārbūves būvprojekta izstrāde

Drukāt
Sākumlapa > Satiksme, ceļi > Ziņas, jaunumi

16.07.2019 16:01

Ir uzsākta būvprojekta izstrāde Skolas ielas, Ogrē, pārbūvei. Pārbūves darbi tiks veikti nākamgad.

“Ogres pilsētas centra daļa kopumā ir sakārtota – esam sakārtojuši Krasta promenādi, Bērzu aleju, ir veikta kultūras centra kāpņu pārbūve un stāvlaukuma labiekārtošana, šobrīd vēl turpinās skvēra pārbūves darbi, mākslas skolas pamatu renovācija un teritorijas labiekārtošana ap mākslas skolu – šie darbi tiks pabeigti līdz pilsētas svētkiem, kas šovasar notiks 23. un 24. augustā. Tāpat turpinās iekštelpu labiekārtošanas darbi ēkas “Pie zelta liepas” 1. stāvā, kur mājvieta būs ne tikai Tūrisma informācijas centram, bet arī telpas bezatlīdzības nomā tiks nodotas sociālajam uzņēmējam – kafejnīcas ierīkošanai, darba vietas nodrošinot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, arī šajā objektā darbi jāpabeidz līdz pilsētas svētkiem,” skaidro Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Domes priekšsēdētājs norāda, ka tagad pašvaldības tuvākajos plānos ir sakārtot Skolas ielu un tai pieguļošo teritoriju – stāvlaukumu un kāpnes, kas ved uz dzelzceļa staciju.
“Automašīnu novietošana Skolas ielā dzelzceļa stacijas tuvumā šobrīd ir ļoti problemātiska, daudzi esošajā stāvlaukumā atstāj savus auto, lai ar vilcienu dotos uz Rīgu, diemžēl vietu auto novietošanai nepietiek. Blakus stāvlaukumam, ko izmanto arī taksometru vadītāji, atrodas iežogots laukums – to pirms daudziem gadiem pašvaldība bija nodevusi nomā uzņēmējam. Pēdējo gadu laikā mums nekas cits neatlika, kā gaidīt nomas līguma termiņa beigas, lai pašvaldība pati varētu apsaimniekot šo teritoriju, nu šis līgums ir beidzies, varam sākt darboties,” atklāj domes priekšsēdētājs.
E. Helmanis arī norāda, ka pašvaldībai ir pretenzijas pret uzņēmēju saistībā ar stāvlaukuma uzturēšanu, domstarpības pašvaldība risinās tiesas ceļā, taču tas netraucēs būvprojekta izstrādi un īstenošanu.

Būvprojektā tiks iekļauta gan Skolas ielas brauktuves un ietvju, gan stāvlaukumu pārbūve. “Līdz ar ielas pārbūvi abu esošo stāvlaukumu vietā teritorijā starp Skolas ielu un dzelzceļa staciju tiks ierīkots viens liels stāvlaukums. Runāsim ar tirgus īpašnieku, lai panāktu tirgus un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošanu,” par Skolas ielas un apkārtējās teritorijas sakārtošanas plāniem runājot, uzsver E. Helmanis. Domes priekšsēdētājs piebilst, ka savulaik, kad tika atvērts restorāns “Policijas akadēmija ’98” Brīvības ielā 12 un veikals “Maxima” Brīvības ielā 7, uzņēmēji nebija parūpējušies par stāvlaukumu ierīkošanu klientu automašīnu novietošanai, līdz ar to tiek izmantoti gan pašvaldības stāvlaukumi, gan auto tiek atstāti Skolas ielas malā.
Skolas ielas pārbūves projektā tiks sakārtotas arī sabojātās kāpnes, kas ved no auto stāvlaukuma uz dzelzceļa staciju, un tiks pārbūvēts ielas apgaismojums.
Būvprojektu izstrādā SIA “BM – projekts", ar kuru Ogres novada pašvaldība šī gada 8. jūlijā ir noslēgusi līgumu par Skolas ielas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Kopējā līgumcena ir 15 149 eiro (ar PVN), būvprojekts pilnā apjomā jāizstrādā 4,5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, savukārt autoruzraudzība jāveic no būvniecības uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
“Katrai lietai un darbiem savs laiks, nu ir pienācis laiks sakārtot pašvaldības īpašumus Skolas ielā. Realizējot šo projektu iegūsim daudz – sakārtotu Skolas ielu, daudz plašāku auto stāvlaukumu, Brīvības ielas posms no tuneļa līdz Skolas ielai būs tikai gājējiem, līdz ar to cilvēki varēs justies daudz drošāk, nekā lavierējot starp novietotajām automašīnām, tiks sakārtotas kāpnes uz dzelzceļa staciju, visā ielas garumā un stāvlaukumos tiks ierīkots jauns ielas apgaismojums,” runājot par ieguvumiem, norāda domes priekšsēdētājs, uzsverot, ka būvprojektā obligāti tiks iekļauti arī vides pieejamības risinājumi.