Drukāt
Sākumlapa > Satiksme, ceļi > Ceļu un ielu uzturēšanas klases > Ceļu un ielu uzturēšanas klases Taurupes pagastā


Taurupes pagasta pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2020.gada vasaras sezonai (no 2020.gada 30. aprīļa līdz 2020.gada 31. oktobrim)
Nr.
p.
k.
Autoceļa numurs un nosaukums
posms
no
km
līdz
km
Posma garums
km
Uzturēšanas
klase
1.
7401 Sauskāji-Jaunšķērsti
0,00
2,05
2,05
D
2.
7402 Miķelēni-Sidrabiņi
0,00
0,51
0,51
D
3.
7403Jaunreimuižas-Jaunzemi
0,00
1,29
1,29
D
4.
7404 Kalnceļi-Melbārži-Rasas
0,00
1,17
1,17
D
5.
7405 Caunes-Steķi
0,00
2,57
2,57
D
6.
7406 Brenguļi-Kalna Eņķenieki
0,00
0,62
0,62
D
7.
7407 Jaunpeilēni-Jurēni
0,00
0,81
0,81
D
8.
7408 Bēvulēni-Steķi
0,00
3,20
3,20
C
9.
7409 Dz.stacija-Jauži
0,00
4,40
4,40
C
10
7409 Dz.stacija-Jauži
4,40
9,94
5,54
D
11.
7410 Dz.Stacija-Poči
0,00
4,01
4,01
D
12.
7411 Skola-Aizvēji
0,00
1,19
1,19
C
13.
7412 Skola-Jauncirceņi
0,00
4,93
4,93
D
14.
7413 Baloži-Sīļi
0,00
1,71
1,71
D
15.
7414 Skola-Aderkaši
0,00
4,68
4,68
D
16.
7415 Aderkaši-Lauri
0,00
3,73
3,73
D
17.
7416 Ezerēni-Oliņas
0,00
0,82
0,82
D
18.
7417 Aderkaši-Bērziņi
0,00
0,82
0,82
D
19.
7418 Lakstene-Stiprie
0,00
4,79
4,79
C
20.
7419Birznieki-Lejas Lācīši
0,00
1,19
1,19
D
21.
7420 Taurupe-Rožkalni
0,00
1,37
1,37
D
22.
7421 Vecdreimaņi-Plūduri
0,00
2,46
2,46
D
23.
7422 Cerības-Jaunkalvīši
0,00
0,88
0,88
D
KOPĀ
54,74
Ielas
posms no km
līdz km
Posma garums km
Uzturēšanas klase
1.
Bērzu iela
0,000
0,501
0,501
C
2.
Dārza iela
0,000
0,334
0,334
C
3.
Estrādes iela
0,000
0,406
0,406
C
4.
Liepu iela
0,000
0,103
0,103
C
5.
Parka iela
0,000
0,345
0,345
C
6.
Skolas iela
0,000
0,540
0,540
C
KOPĀ
2,229
Taurupes pagasta pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2020.gada ziemas sezonai (no 2020.gada 1.janvāra-31.martam. un 2020.gada 1.novembra līdz 31.decembrim)
Nr.
p.
k.
Autoceļa numurs un nosaukums
no
km
līdz
km
Posma garums
km
Uzturēšanas
klase
1.
7401 Sauskāji-Jaunšķērsti
0,00
2,05
2,05
D
2.
7402 Miķelēni-Sidrabiņi
0,00
0,51
0,51
D
3.
7403Jaunreimuižas-Jaunzemi
0,00
1,29
1,29
D
4.
7404 Kalnceļi-Melbārži-Rasas
0,00
1,17
1,17
D
5.
7405 Caunes-Steķi
0,00
2,57
2,57
D
6.
7406 Brenguļi-Kalna Eņķenieki
0,00
0,62
0,62
D
7.
7407 Jaunpeilēni-Jurēni
0,00
0,81
0,81
D
8.
7408 Bēvulēni-Steķi
0,00
3,20
3,20
C
9.
7409 Dz.stacija-Jauži
0,00
4,40
4,40
C
10
7409 Dz.stacija-Jauži
4,40
9,94
9,94
D
11.
7410 Dz.Stacija-Poči
0,00
4,01
4,01
D
12.
7411 Skola-Aizvēji
0,00
1,19
1,19
C
13.
7412 Skola-Jauncirceņi
0,00
4,93
4,93
D
14.
7413 Baloži-Sīļi
0,00
1,71
1,71
D
15.
7414 Skola-Aderkaši
0,00
4,68
4,68
D
16.
7415 Aderkaši-Lauri
0,00
3,73
3,73
D
17.
7416 Ezerēni-Oliņas
0,00
0,82
0,82
D
18.
7417 Aderkaši-Bērziņi
0,00
0,82
0,82
D
19.
7418 Lakstene-Stiprie
0,00
4,79
4,79
C
20.
7419Birznieki-Lejas Lācīši
0,00
1,19
1,19
D
21.
7420 Taurupe-Rožkalni
0,00
1,37
1,37
D
22.
7421 Vecdreimaņi-Plūduri
0,00
2,46
2,46
D
23.
7422 Cerības-Jaunkalvīši
0,00
0,88
0,88
D
KOPĀ
54,74
Ielas
no km
līdz km
Posma garums km
Uzutrēšanas klase
1.
Bērzu iela
0,000
0,501
0,501
C
2.
Dārza iela
0,000
0,334
0,334
C
3.
Estrādes iela
0,000
0,406
0,406
C
4.
Liepu iela
0,000
0,103
0,103
C
5.
Parka iela
0,000
0,345
0,345
C
6.
Skolas iela
0,000
0,540
0,540
C
KOPĀ
2,229