Ziemassvētku dekorācijas Ogrē 2018.gadā

Slēgs līgumus par nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanu

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.05.2020 09:34

Domes sēdē deputāti nolēma slēgt līgumus ar atklātos konkursos izraudzītajiem pretendentiem trīs nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanai Ogrē, nodrošinot būvniecības saskaņotību ar plānoto finanšu plūsmu, Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžetu un paredzot nepieciešamo atlikumu – finansējumu Ogres novada pašvaldības 2021. gada budžetā.

 
Skolas ielas pārbūvei nepieciešamā līdzfinansējuma piesaistes nolūkā šī gada 28. februārī pašvaldība iesniedza Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai projekta iesniegumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/20/I/006 “Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē”. Šis projekts ir svarīgs Ogres novadam, jo tā mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību Ogres dzelzceļa stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu Skolas ielas posmu no Brīvības ielai līdz Pirts ielai un stāvlaukumu Ogrē. Pašvaldība 20. martā izsludināja atklātu konkursu Skolas ielas pārbūves būvdarbu iepirkumam un saņēma piedāvājumu 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža veikt Skolas ielas pārbūvi posmā no Brīvības ielas līdz Pirts ielai atbilstoši SIA “BM Projekts” izstrādātajam būvprojektam. Šī projekta realizācijai pašvaldības 2020. gada budžetā ir paredzēti 1 007 246 eiro ar PVN. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija kā atbilstošāko atzina SIA “Igate” piedāvājumu par 1 363 776,40 eiro.
 
Projekta “Birzgales ielas pārbūve” būvdarbu iepirkumam šī gada 14. februārī pašvaldība izsludināja atklātu konkursu, kura ietvaros saņemts piedāvājums 12 mēnešu laikā veikt Birzgales ielas pārbūvi posmā no Loka ielas līdz Kadiķu ielai atbilstoši SIA “Projekts EAE” izstrādātajam būvprojektam. Pašvaldības 2020. gada budžetā tika paredzēts 305 734 eiro šī projekta daļējai realizācijai, bet saskaņā ar būvprojekta ekonomisko sadaļu kopējā plānotā līgumcena ar PVN vidējā termiņā, ieskaitot 2021. gadu ir 597 543,39 eiro. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, Pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija kā atbilstošāko atzina SIA “ASFALTBŪVE” piedāvājumu par 551 100,95 eiro.
 
Projekta “Iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecība” būvdarbu iepirkumam šī gada 21. februārī pašvaldība izsludināja atklātu konkursu – tā ietvaros tika saņemts piedāvājums veikt iekārtā tilta būvniecību pār Ogres upi atbilstoši SIA “BT Projekts” izstrādātajam būvprojektam. Pašvaldība šī projekta realizācijas uzsākšanai 2020. gada budžetā ir paredzējusi 578 777 eiro. Saskaņā ar būvprojekta ekonomisko sadaļu kopējā plānotā līgumcena ar PVN vidējā termiņā 2021. gadu ieskaitot ir 1 157 494,47 eiro. Izvērtējot atklāta konkursa rezultātus, pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija kā atbilstošāko atzina SIA “Būvinženieris” iesniegto piedāvājumu par 1 309 310,75 eiro.
 
Kā redzams, augstāk minētajos iepirkumos pretendentu piedāvātās summas pārsniedz budžetā plānoto izdevumu apjomu šo projektu realizācijai. Pašvaldības speciālisti ir izvērtējuši, ka objektīvu iemeslu dēļ nav lietderīgi veikt atkārtotus publiskos iepirkumus.

Skolas ielas pārbūves projektu līdzfinansē ERAF, būvprojekts ir izstrādāts. Ņemot vērā šī projekta nozīmi uzņēmējdarbības veicināšanai un nosacījumus ERAF līdzfinansējuma saņemšanai, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt šīs ielas pārbūve.
 
Saskaņā ar Ogres novada Attīstības programmas (2014. – 2020. g.) III daļas Investīciju plānu (2018. – 2020. g.) Rūpnieku un Loku ielu rajona ielu attīstība noteikta kā prioritārā ielu pārbūves jomā, lai šo rajonu attīstītu kā vietu ar augstu dzīvojamās vides kvalitāti. Šobrīd attīstību kavē prasībām neatbilstoša ielu seguma kvalitāte, ielu tīklu negatīvi iespaido intensīvā autotransporta plūsma, ielās ar grants vai grunts segumu sausā laikā lielas problēmas rada putekļi, ievērojami pazemināt iedzīvotāju dzīves vidi kvalitāti. Šī rajona teritorijā asfalta vai bruģa seguma apjoms ir neliels, un ir nepieciešams turpināt darbu pie tā palielināšanas. Palielinoties iedzīvotāju skaitam, kā arī turpinoties autotransporta satiksmes plūsmas pieaugumam, minētā faktora ierobežojošais raksturs tikai pieaugs. Saskaņā ar Investīciju plānu 2020. gadā plānota Birzgales ielas pārbūve, savukārt nākamajos divos gados plānots veikt Kadiķu, Egļu un  Poruka ielas pārbūvi.
 
Saistībā ar iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecību kā svarīgs faktors ir tas, ka ziemas periodā tiks ievērots tehnoloģiskais pārtraukums, līdz ar to atklātā konkursa nosacījumos izvirzītās prasības būvniecību veikt noteiktajā termiņā tiks izpildītas.
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu uzņēmumu, autoratlīdzības un saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros, darba līgumus un citus juridiskos dokumentus savas kompetences jomā Ogres novada pašvaldības vārdā paraksta pašvaldības izpilddirektors, savukārt pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ogres novada pašvaldības vārdā paraksta saimnieciskos līgumus, kas ne vairāk kā 10 procentu apmērā pārsniedz apstiprinātā budžeta ietvaros līguma izpildei paredzētos finanšu līdzekļus, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
 
Ņemot vērā, ka iepriekš minēto projektu realizācijai nepieciešamās summas pārsniedz apstiprinātā budžetā paredzētā finansējuma apjomu vairāk kā par 10 procentiem, dome nolēma deleģēt domes priekšsēdētāju Gintu Sīviņu pašvaldības vārdā parakstīt līgumus ar izpildītājiem par Birzgales ielas pārbūvi, iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecība un Skolas ielas pārbūvi.
 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?