Kartonfabrikas rajona ielu attīstības idejas iekļauj Investīciju plānā

Drukāt
Sākumlapa > Satiksme, ceļi > Ziņas, jaunumi

20.12.2019 11:36

Pirms nedēļas, 12. decembrī, Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska domes deputātus iepazīstināja ar Infrastruktūras veicināšanas nodaļas sadarbībā ar PA “Ogres komunikācijas” un galveno speciālistu ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā izstrādātajām Rūpnieku un Loka ielu rajona ielu attīstības plāna idejām.

Ogres pilsētas Rūpnieku un Loka ielas rajons kopumā sastāv no 50 ielām, no kurām 6 ielas ir asfaltētas (Brīvības iela un Loka iela, daļēji – Suntažu, Ievu, Stirnu un Ciedru iela), 2 ielas ir bruģētas (Amatnieku un Rūpnieku). Ielu kopējais garums (izņemot Brīvības ielu) ir 17 021 m, no kuriem 85% ir ar grants vai grunts segumu. Tā dēļ vasaras un pavasara mēnešos ir problēmas ar putekļu veidošanos, kas skar apkārtējās privātmājas, radot diskomfortu iedzīvotājiem, kā arī šo ielu segums prasa regulāru apkopi un greiderēšanu, kas asfalta seguma vai pamatnes grunts stabilizācijas saglabāšanai nebūtu vajadzīga. Lielākajā daļā ielu ir problēmas ar sarkano līniju ievērošanu privātmāju īpašniekiem, kā arī vairākos ielu posmos nav atrisināta lietus ūdens savākšana un novadīšana, nepieciešama novadgrāvju atjaunošana un caurteku izbūve.
Šajā rajonā 2011. gadā īstenots Kohēzijas fonda projekts “Ogres ūdenssaimniecības attīstības, II kārta”, izbūvējot jaunu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu, kas nodrošina lielākajai daļai māju iespēju izmantot centralizēto kanalizāciju un ūdensapgādi. Esošā infrastruktūra rada pamatu šo ielu attīstības plānošanai.
Jāatzīmē, ka saskaņā ar 2012. gadā veiktajiem aprēķiniem diennakts vidējā satiksmes intensitāte posmā no Turkalnes līdz Rūpnieku ielai ir 3833 automašīnas. 2012.-2019. gada periodā vērojams tehniskā kārtībā Ogres novada teritorijā esošo transportlīdzekļu skaita palielinājums par 31%, kas liecina par ievērojamu autotransporta plūsmas pieaugumu, tai skaitā arī Rūpnieku un Loka ielas rajonā.
Ogres pilsētā deklarēto iedzīvotāju skaits uzrāda pozitīvu tendenci. Viena no perspektīvākajām teritorijām ar augstu dzīvojamās vides kvalitāti ir tieši Rūpnieku un Loka ielas rajons, tas atrodas pilsētas centra tiešajā tuvumā, tajā ir nodrošināta satiksmes infrastruktūra un sociālās infrastruktūras pieejamība, apstādījumu teritoriju un ūdensmalas sasniedzamība. Tomēr šobrīd kā būtisks kavējošais faktors jāatzīmē prasībām neatbilstoša ielu seguma kvalitāte, tāpēc nepieciešams turpināt aktivitātes, lai novērstu augstāk minētās problēmas.
Situācijas uzlabošanai 2017. gadā tika pārbūvēta Amatnieku iela (767 m) posmā no Brīvības ielas līdz Lēdmanes ielai, un 2019. gada 9. decembrī ekspluatācijā tika pieņemta Rūpnieku iela (1 026 m) no Ogres ielas līdz Birzgales ielai. Ielās tika izbūvēta brauktuve ar betona bruģakmens segumu un veikti labiekārtošanas darbi, no jauna izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas tīkls, pārbūvēts elektroapgādes tīkls, izbūvēts jauns apgaismojuma tīkls (ar LED gaismekļiem), izveidots elektronisko sakaru ārējais tīkls, kā arī vietām izbūvēta ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija.
Lai veicinātu un strukturizētu ielu tīklu attīstību Rūpnieku un Loka ielas rajonā, ir izveidots ielu tīkla attīstības laika grafiks, kurš sagatavots, ņemot vērā šādus rādītājus - autotransporta ietekme uz vidi, ielas transporta intensitāte, ielas kategorija un apbūve, sakārtotas apakšzemes komunikācijas un ielas seguma stāvoklis (esošām ielām).
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja, ka pilsētā pēdējo gadu laikā ir sakārtotas vairākas centrālās ielas - Brīvības iela, Mālkalnes prospekts, Grīvas prospekts, Jāņa Čakstes prospekts un citas. Skatoties uz Ogri kopumā, Jaunogrē un Pārogrē, kā arī bijušās dārzkopības sabiedrības "Dārziņi" rajonā centrālās ielas ir ar asfalta segumu, bet kartonfabrikas rajonā centrālās ielas nekad nav bijušas ar cieto segumu. Diemžēl pēdējo 30 gadu laikā nav sekots līdzi šo ielu uzturēšanai, daudzi iedzīvotāji ir aizbēruši grāvjus, paplašinot savus privātīpašumus, vairākas caurtekas ir aizbirušas. Kopumā ūdens novadīšanas sistēma ir bojāta, tādēļ katru gadu ielu stāvoklis pasliktinās. “Tieši caurteku neesamība būtiski sadārdzina šo ielu pārbūvi, taču mūsu mērķis ir tās sakārtot, lai nodrošinātu iedzīvotājiem atbilstošu dzīves kvalitāti. Paralēli jāskatās arī Pārogres virzienā, kur daudzas centrālās ielas palikušas bez atbilstoša ceļa seguma. Pamazām tiks sakārtots arī šis ielu tīkls,” atzīmēja E. Helmanis.
Pamatojoties uz Rūpnieku un Loka ielu rajona attīstības plāna ideju, 19. decembrī Ogres novada pašvaldības domes apstiprinātajā Ogres novada Attīstības programmas 2014. - 2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018. - 2020. gadam Investīciju plānā tika aktualizēts kartonfabrikas rajona ielu pārbūves laika grafiks, savukārt projekti, kas attiecas uz laika periodu pēc 2020. gada, iekļauti pielikumā Projektu ideju apraksti, tos vēlāk iestrādājot jaunā perioda investīciju plānā.


Paredzēts asfaltēt vai bruģēt
Paredzēta divkāršā virsmas apstrāde
Pārbūves darbi jau veikti
Pārējās ielas ar asfaltbetona segumu