Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Trīs mēnešu laikā pašvaldības policijā saņemti gandrīz 800 izsaukumi

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.08.2014 12:07

Ogres novada pašvaldības policija ir apkopojusi informāciju par darbu otrajā ceturksnī.

 

Laika periodā no šī gada 28.marta līdz 26.jūnijam Ogres novada pašvaldības policijā saņemti 789 izsaukumi, konstatēti 1625 pārkāpumi un novērsti 1310 likumpārkāpumi. Veicināta 7 noziegumu atklāšana. Aizturētas un Ogres rajona policijas pārvaldē nogādātas 306 personas, tai skaitā 17 – nepilngadīgas. Atskurbtuvē ievietotas 93 personas, patversmē – 648. Sastādīts 531 administratīvo pārkāpumu protokols. Izteikti 116 mutiski aizrādījumi. Sastādīti 53 administratīvā pārkāpuma paziņojumi par Ceļu satiksmes noteikumu pantiem, izrakstītas 18 naudas soda kvītis pārkāpuma vietā.

 
1464 gadījumos veikts profilaktiskais darbs, apsekoti 905 dzīvokļi.
 
Trīs mēnešu laikā iekasēta soda nauda EUR 886 apmērā. Ogres novada pašvaldības policijā izskatīti 239 administratīvā pārkāpuma protokoli, 173 administratīvo pārkāpumu lietās uzsākta lietvedība. Šajā laika posmā pašvaldības policijā saņemti 227 Ogres novada pašvaldības, juridisko un fizisko personu iesniegumi. Apsekotas 58 augsta riska ģimenes pēc Ogres novada sociālā dienesta lūguma.
 
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) 42.1 pantu par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu sastādīti 27 administratīvo pārkāpumu protokoli (23 – nepilngadīgajiem) un izteikti 3 izrādījumi. Pēc APK 51.02. panta par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, sastādīti 116 protokoli. Pēc APK 75.panta par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā sastādīti 6 protokoli un izteikts 1 aizrādījums. Pēc APK 106. panta par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu sastādīti 5 protokoli un izteikti 2 aizrādījumi. Pēc APK 137.1 panta par taksometru lietošanas noteikumu pārkāpšanu sastādīts 1 protokols, par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu sastādīts 1 protokols un izteikti 4 aizrādījumi (149.10 pants), par gājēju un pasažieru izdarītiem pārkāpumiem sastādīti 11 protokoli (149.23 pants), par sīko huligānismu sastādīti 8 protokoli un  izteikts 1 aizrādījums (167. pants).
 
Pēc 171.01. panta par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīts 81 protokols, izrakstīta 1 naudas soda kvīts, izteikti 34 aizrādījumi. Pēc 171.02. panta par šādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, sastādīti 110 protokoli. Pēc 171.1  panta par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, sastādīti 13 protokoli. Viens protokols sastādīts pēc 172.4 panta – par bērna, kas nav sasniedzis 7 gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, savukārt par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu sastādīti 5 protokoli. Par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai sastādīti 11 protokoli. Pēc 186. panta par dzīvošanu bez pases vai bez deklarētas dzīvesvietas sastādīti 22 protokoli.
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” sastādīti 73 administratīvo pārkāpumu protokoli, izrakstītas 17 naudas soda kvītis un izteikti 70 aizrādījumi. Par apkārtējo personu miera traucēšanu un iestāžu un organizāciju darbības traucēšanu izteikti 17 aizrādījumi; par publisko vietu vai dzīvojamo ēku koplietošanas telpu piegružošanu izteikti 5 aizrādījumi; par spļaušanu, atkritumu izmešanu, dabisko vajadzību kārtošanu tam neparedzētās vietās sastādīti 5 protokoli, savukārt par atrašanos publiskās vietās ar atvērtu alkohola pudeli sastādīti 68 protokoli, izrakstītas 17 naudas soda kvītis un izteikti 48 aizrādījumi.
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā” sastādīts 31 protokols un izteikts 1 aizrādījums. Par nekustamo īpašumu nesakopšanu sastādīti 22 protokoli un izteikts 1 aizrādījums; par būvgružu un atkritumu uzglabāšanu īpašuma neapbūvētajās teritorijās sastādīti 2 protokoli, par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu sastādīti 3 protokoli, par sadzīves notekūdeņu un tualešu izsmeļamo bedru netīrīšanu sastādīts 1 protokols, par atkritumu izgāšanu tam neparedzētās vietās sastādīti 3 protokoli.
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” sastādīti 3 administratīvā pārkāpuma protokoli: 1 protokols par patvaļīgi apzāģētiem koku zariem un vainagiem, 1 – par publisko apstādījumu bojāšanu, 1 – par koku ciršanu, koku zaru un vainagu apzāģēšanu.

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 19.12.2019.

Tuvākie notikumi

Decembris
3
11
19
24
Janvāris
1
2
7
15
17
21
22
28
31
Februāris
4
7
11
12
18
19
25
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām, ka no 2020. gada 1.janvāra visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsBūvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski