Pašvaldības policija

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldības policija

Vēsturisks ieskats Ogres novada pašvaldības policijas (ONPP) izveidošanā

Ogres pašvaldības (municipālā) policija izveidota 1992. gada 23. septembrī, kad Latvijas Republikas Ogres pilsētas Tautas deputātu padomes valdes sanāksmē (protokols Nr.23) pieņēma lēmumu “Par municipālās policijas izveidošanu”. Lēmums par pašvaldības policijas izveidošanu tika pieņemts, pamatojoties uz 1992. gada 15. janvāra Latvijas Republikas Ogres pilsētas Tautas deputātu padomes valdē pieņemto lēmumu Nr. 3 “Par Ogres pilsētas pašvaldības policijas izveidošanu”.

1992. gadā pašvaldības policijai piešķīra pagaidu telpas Ogrē, Krasta ielā 9, bet jau 1995. gadā tā sāka darboties Valsts policijas ēkā Brīvības ielā 6, kur tā atrodas un funkcionē arī šobrīd.
1995. gada 19. janvārī tika apstiprināts Nolikums Nr.2 "Par Ogres municipālo policiju".
2005. gada 10. oktobrī Ogres novada domes sēdē (protokols Nr.22) tika apstiprināts “Ogres novada pašvaldības policijas nolikums”. Nolikums izstrādāts, ņemot vērā gan profesionālo attīstību, gan teritoriālās izmaiņas - Ogres novada izveidošana.
Ņemot vērā Ogres novada teritoriālo reformu 2009. gadā, kad Ogres novadam tika pievienoti 8 pagasti, radās nepieciešamība veikt strukturālas izmaiņas arī pašvaldības policijā. 2010. gada 1. septembrī novadā tika izveidoti trīs pašvaldības policijas iecirkņi: Iecirknis Nr.1 - Suntažos (apkalpo arī Lauberi un Juglu), Iecirknis Nr.2 - Madlienā (apkalpo arī Krapi un Ķeipeni) un Iecirknis Nr.3 - Taurupē (apkalpo arī Mazozolus un Meņģeli). Šobrīd darbu jau uzsākuši Madlienas un Taurupes iecirkņi, kur norīkoti pašvaldības policijas darbinieki. 2011. gada janvārī darbu uzsāka arī Suntažu iecirknis.
2010. gadā savu darbību uzsāka ONPP video novērošanas centrs, kas tiek pakāpeniski pilnveidots.
Ogres novada pašvaldības policijas nolikums , kas apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2005. gada 10. oktobrī (pēdējie grozījumi 30.08.2012.).
Pašvaldības (Municipālās) policijas priekšnieki:
1992. g. - 1995. g. - Aivars Zunde
1995. g. - 1999. g. - Aleksandrs Kašs
1999. g. - 2003. g. - Laimonis Blašķis
2003. g. - 2006. g. - Jānis Bērzkalns
2006. g.– 2009. g. - Māris Preimanis
No 2009. g. - Uģis Ulmanis
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
ONPP Ogrē, Brīvības ielā 6 – 110. kab.

ONPP priekšnieks Uģis Ulmanis

Pirmdien 13.00-18.00
Tālr: 65044277, 65047100, fakss 65044211
e-pasts : ppolicija@ogresnovads.lv
Darba laikā no plkst. 8 00 - 12 00 13 00 - 17 00 (pirmdienās līdz plkst. 18 00 ) pašvaldības policiju var sazvanīt pa tālr. 65047100. Ārpus darba laika telefons automātiski tiek savienots ar Valsts policijas dežūrdaļu. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa dežūrdaļas tālr. 65002400 iedzīvotājiem ir pieejams visu diennakti.

ONPP Iecirknī Nr. 1, kārtībnieks Andris Brīvulis
Tālrunis 26522180 darba laikā no plkst. 8.00-16.30
65002400 vai 110, 112 visu diennakti
Suntažos , Suntažu pagasta pārvalde: pirmdien 14.00-16.00

Lauberē , Lauberes pagasta pārvalde: pirmdien 12.30-13.30
_______________________________ __________________
ONPP Iecirknī Nr. 2, inspektors Andrejs Cvigins
Tālrunis 27796866 darba laikā no plkst. 8.00-16.30
65002400 vai 110, 112 visu diennakti
Madlienā , Madlienas pagasta pārvalde : pirmdien 10.30-11.45
Ķeipenē , Ķeipenes pagasta pārvalde: pirmdiena 13.00-14.00
Krapē , Krapes pagasta pārvalde: pirmdiena 9.00-10.00
__________________________________ _______________
ONPP Iecirknī Nr. 3, kārtībnieks Leo Ozoliņš

Tālrunis 28611078 darba laikā no plkst. 8.00-16.30
65002400 vai 110, 112 visu diennakti
Taurupē, Taurupes tautas nams: pirmdien 11.30-12.30
Mazozolos, Mazozolu pagasta pārvalde : pirmdien 10.30-11.30
Meņģelē, Meņģeles pagasta pārvalde : pirmdien 9.00-10.00
_____________________________ ______________________
Nepilngadīgo lietu vec. inspektors Sigurds Lange
Ogre, Meža prospektā 9, Dziednīcā, 7 kab. pirmdiena 14.00-18.00
_____________________________ ______________________


Pašvaldības policijai ir ļoti laba sadarbība ar valsts policiju. Dežurants, pieņemot zvanu, pa iekšējiem sakariem nodod informāciju par notikumu, kas ir pašvaldības policijas kompetencē, dežurējošai maiņai jebkurā diennakts laikā. Pašvaldības policijas rīcībā ir vairākas ekipāžas, kas operatīvi reaģē un dodas uz notikuma vietu.
VP Rīgas Reģiona pārvaldes Ogres iecirknis atrodas Ogrē, Brīvības iela 6, LV 5000, fakss 65002434, e-pasts dd@ogre.vp.gov.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa apmeklētāju pieņemšanas laiks un vietas:

VP RRP Ogres iecirkņa priekšnieks
Ogrē, Brīvības ielā 6, 413. kab., tālr. 65002401
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.
VP RRP Ogres iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks
Ogrē, Brīvības ielā 6, 213. kab., tālr. 65002403
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00,
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 16.30.
VP RRP Ogres iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
Ogrē, Brīvības ielā 6, 414. kab., t. 65002404
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00,
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.
VP RRP Ogres iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori (policijas uzraudzības un kontroles jomā)
Ogrē, Brīvības ielā 6, tālr. 65002441
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00.
VP RRP Ogres iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori (darbs ar nepilngadīgajiem)
Ogrē, Brīvības ielā 6, 203. kab., tālr. 65002442
pirmdienās un piektdienās no plkst. 09.00 līdz 11.00,
trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00.
VP RRP Ogres iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori
izņemot inspektorus nepilngadīgo lietu un policijas uzraudzības un kontroles jomā:

Madliena, Madlienas pagasta pārvalde, 4.kab.;

Laubere, Lauberes pagasta pārvalde, 2.st.

Ķeguma novads, Ķegums, Ķeguma prosp.1, t.65038484;

Birzgale, Lindes 2, mob.t. 29159930;