Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei kūts pārbūve nekustamajā īpašumā “Ekāni", Ogresgala pag., Ogres nov.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2018

29.08.2018 18:29

Pārskats par veikto būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai kūts pārbūvei nekustamajā īpašumā “Ekāni”, Ogresgala pag., Ogres nov.

Būvniecības iecere:
Kūts pārbūve nekustamajā īpašumā “Ekāni”, Ogresgala pag., Ogres nov.

Objekta adrese:
“Ekāni”, Ogresgala pag., Ogres nov.
Publiskā apspriešana norise:
Būvniecības ieceres dokumentāciju bija pieejama Ogres novada pašvaldībā, 4.stāvā, Brīvības ielā 33 (Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība") darba laikā.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes aizpildot aptaujas anketu varēja iesniegt publiskās apspriešanas laikā Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, LV-5001, kā arī elektroniski uz pašvaldības e-pastu ogredome@ogresnovads.lv .
Būvniecības ieceres vizualizācijas makets tika novietots pie ziņojuma dēļa Ogres novada pašvaldībā 4.stāvā, Brīvības ielā 33, Ogrē.
Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots:
Atsauksmju iesniegšanas termiņš:
No 12.07.2018 līdz 10.08.2018. (pasta zīmogs)
Būvniecības ieceres prezentācija:
2018.gada 24.jūlijā, plkst. 18.00, Ogres novada pašvaldībā, Lielā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 33, Ogrē. Jautājumi par būvniecības ieceri prezentācijas laikā netika uzdoti.
Būvniecības ierosinātājs:
SIA “Ogres piens”, reģ. Nr.47404006552, “Ogre”, Ogresgala pag., Ogres nov.
Būvniecības izstrādātājs:
SIA “Neoprojekts”, būvkomersanta reģ.Nr.43603037640
Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas divas derīgas aptaujas lapas, kurās būvniecības iecerei pausts atbalsts.