Sāksies Ogres apbūves teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2018

17.05.2018 08:33

2018. gada 18. maijā Ogres novada pašvaldība uzsāks lokālplānojuma “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks
Publiskā apspriešana norisināsies no 2018. gada 18. maija līdz 8 jūnijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojuma risinājumiem norisināsies 5. jūnijā plkst. 17.00 – 18.30.
Lokāplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus izskatīs publiskās apspriešanas sanāksmē 2018. gada 18. jūnijā plkst. 14.00 Ogres novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov. Šajā sanāksmē piedalīsies lokālplānojuma autors SIA “Metrum”, kā arī pašvaldības speciālisti.
Materiālu pieejamība
Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:
1) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (https://geolatvija.lv/geo/tapis3) ;
2) Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv;
3) Ogres novada pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā.
Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskās attīstības plānotājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās no plkst. 15:00 līdz 18:00 un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00. Konsultācijas pa tālruni 65046174.
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi līdz šī gada 8. jūnijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Lokālplānojums aizsargājamajām apbūves teritorijām Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām”.