Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai saistībā ar auto tuneļa un gājēju tuneļa izbūvi Ogrē

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2018

11.05.2018 14:50

Ogres novada pašvaldība zem dzelzceļa būvēs auto tuneli Kalna prospektā un gājēju tuneli Mālkalnes prospektā, Ogrē.

Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana Kalna prospektā, līdz Bērzu alejai; Upes prospektā, no Upes prospekta 3a līdz Upes prospektam 9 un pie Mālkalnes prospekta, Ogrē.
Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 ,, Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:
1. Auto tuneļa izbūvei - 21 gab. Parastās kļavas, kur stumbra diametrs ir 30, 2x 22, 2x 21, 29, 2x 32, 38, 39, 26, 28, 62, 41, 51, 83, 34, 29, 54, 65, 71 cm; astoņas gab. Parastās liepas, kur stumbra diametrs ir 2x 20, 46, 32, 2x 33, 35, 24 cm; trīs gab. Holandes liepas, kur stumbra diametrs ir 2x 37, 38 cm; 17 gab. Parastais ozols, kur stumbra diametrs 74, 38, 46, 37, 78, 75, 85, 2x 32, 20, 54, 40, 61, 53, 58, 35, 21 cm; divas gab. Parastās egles ar stumbra diametru: 45, 29 cm; viens Parastais osis ar stumbra diametru 57 cm; viena Parastā zirgkastaņa ar stumbra diametru 27 cm; divi Āra bērzi ar stumbra diametru: 56 un 66 cm.
2. Gājēju tuneļa izbūvei – divas Parastās liepas ar stumbra diametru 62 un 56 cm.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.05.2018. līdz 29.05.2018. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 29.05.2017. Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33.
Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 pie Būvvaldes vides speciālistes Ivetas Štāles, tālr. 65071172.