Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Automazgātavas būvniecība Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov.”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2018

03.04.2018 13:40

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde sagatavojusi pārskatu pēc publiskas apspriešanas par automazgātavas būvniecību Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov., norises beigām.

Pārskatā iekļauts aptaujas lapās pausto viedokļu apkopojums, kā arī priekšlikumu un ierosinājumu apkopojums, kas izteikti atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” attiecībā uz būvniecības ieceres pilnveidošanai vai īstenošanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 17.punktam Būvvalde pieņems lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju un paziņos par to sabiedrībai, publicējot paziņojumu Ogres novada pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.